Status är viktigt inom överklassen. Och det tär på naturen och samhällsekonomin. Måste åtgärdas. Foto: dimitrisvetsikas 1969 / Pixabay.

Ny undersökning: Sverige är ett av den rika världens mest ojämlika länder

Sverige befäster sin position som ett av den rika världens mest ojämlika land – Nytt rekord i antalet dollarmiljardärer – samtidigt som köerna till soppköken blir längre.

En ny lista från tidningen Affärsvärlden visar att Sverige har fått ytterligare fyra dollarmiljardärer så att ”vi” nu har 43 dollarmiljardärer.

Med en dollarkurs som nu är 1 dollar för 10,6 kronor, betyder att ”kvalgränsen” ligger drygt 10 miljarder svenska kronor för att hamna i detta illustra sällskap. Därmed är Sverige ett av världens mest miljarddollartätaste länder per capita.

Sverige har också 542 “vanliga” miljardärer. Alltså de som har över en miljard räknat i kronor.

“I Sverige äger de fem rikaste mer än var över fem miljoner svenskar äger tillsammans” skriver tidningen Dagen Arena.

En annan jämförelse är att Sverige är det land inom EU som har den näst största koncentrationen av förmögenheter. I Sverige äger 1 procent av de rikaste 35,8 procent av den samlade förmögenheten.

Tjeckien leden den ligan med med 37,8 procent.

Andra länder som placerar sig högt på den här listan av förmögenhetskoncentration är Turkiet med sina 39,5 procent..

Av alla europeiska länder är det Ryssland som har den mest koncentrerade förmögenheter. Där äger den rikaste procenten 56,4 procent av den samlade förmögenheten. (se lästips Dagens Arena)

Det här är egentligen inga nyheter. Vi vet sedan länge är Sverige ett land där klyftorna ökat kraftigt mellan fattiga och rika.

Från att runt 1980-talet varit ett av de mest ekonomiskt jämlika länderna, har Sverige nu blivit ett skatteparadis för de rika. Samtidig lever många i Sverige i fattigdom. Allt fler söker hjälp. Köerna till soppköken växer.

Värt att notera är att det var alliansregeringen, med Fredrik Reinfeldt (M) som statsminister som 2007 avskaffade förmögenhetsskatten.

Det var ju Fredrik Reinfeldt (M) som myntade uttrycket “öppna era hjärtan”. Men det var i ett annat sammanhang som inte hade att göra med de ökande klyftorna mellan rika och fattiga.

“I dagsläget är de rikaste i själva verket underbeskattade. De har de lägsta skattesatserna på flera decennier, och i praktiken betalar miljardärerna idag LÄGRE (min kursivering) skattesats än deras sekreterare eller städerskor”; säger Suzanne Standfast, generalsekreterare för Oxfam. (se lästips Dagens Arena)

Nu ska inte all skugga falla över Fredrik Reinfeldt (M) för att det vara hans regering som avskaffade förmögenhetsskatten.

I rättvisans namn måste sägas att även statsminister Göran Persson (S) var duktig på att avskaffa ”skadliga skatter”:

“Göran Perssons kloka ord om skadliga skatter”, är rubriken i tidningen Svenskt Näringsliv:

“Insiktsfullt och klokt av Persson om de skadliga arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna.

Vän av ordning kan dock invända att arvs- och gåvoskatten helt korrekt avskaffades 2004 av Göran Persson, medan förmögenhetsskatten avskaffades först 2007 under Fredrik Reinfeldt”, skriver Svenskt Näringsliv. (se lästips)

ÖKANDE KLYFTOR MELLAN FATTIGA OCH RIKA ÖKAR RISKEN FÖR ÖKAD KRIMINALITET OCH URHOLKAD DEMOKRATI

Eftersom dessa enorma förmögenheter som nu samlat p några få, främst kommer av kapitalinkomster – inte av arbetsinkomster, har vi nu hamnat i det läget att arbetsinkomster beskattas högre än (arbetsfria) kapitalinkomster, där man tjänar pengar på pengar.

Till och med Finanspolitiska rådet slår i en rapport fast att ökande klyftor som främst beror på skillnaderna i kapitalinkomster är ett problem som leder till ”risker för bristande tillit i samhället, ökad kriminalitet och i längder urholkad demokrati”. (se lästips eFOLKET)

Till sist måste jag upprepa frågan jag ställer mig själv – Vad ska dessa superrika ha alla pengarna till?

Varför måste de som redan har så att de klarar sig och kan leva ett gott liv ändå sträva efter ännu mera?

Varför jämför sig alla, eller i alla fall många, med de som har mera, aldrig med de som har mindre?

All forskning visar att en jämlikt samhälle blir ett lyckligare samhälle – för alla.

“Bosse bildoktorn” kallade denna sanslösa jakt efter rikedom “ekonomisk alkoholism”.

Rolf Waltersson

Lästips:

Dollarmiljardärerna fler – ojämlikheten ökar – Dagens Arena. 3 april 2023

Sverige har näst störst förmögenhetskoncentration i EU – Dagens Arena. 22 mars 2024

Ny larmrapport slår fast – De ekonomiska klyftorna ökar – Problemet är att regeringen inte tycker att det är ett problem – eFOLKET. 26 februari 2024

Göran Perssons kloka ord om skatter – Svenskt Näringsliv 9 december 2021

Joakim von Anka får goda råd från Aktiespararna hur han kan bli ännu rikare – eFOLKET. 17 augusti 2022

You May Also Like