Om du hör något i luften som surrar så är det förmodligen bina i Rothoffsparken i centrala Eskilstuna – nu i dagarna inviger Eskilstuna Kommun parkens bigård för säsongen…

Nu flyttar bina in i Rothoffsparken i Eskilstuna

Den 20 maj (nu på lördag) firar Eskilstuna den internationella bidagen med att inviga bigården i Rothoffsparken. Under kommande tre månader kan Eskilstunaborna sedan följa bina genom en skyddande plexiglasskiva och lära sig mer om biodling och binas betydelse för vår miljö.

Antalet bin i världen minskar. Till exempel håller en tredjedel av våra vilda biarter på att försvinna helt. Brist på mat, bra boplatser och platser att övervintra på är några av anledningarna. Och vi är beroende av bin – både vilda och tama. De bidrar till att pollinera växter, bland annat mycket av det vi äter och ser som självklart. I början av säsongen, när fruktträd och raps blommar, har de vilda bina inte byggt upp sina samhällen. Dessa växter är då helt beroende av tama bin och andra insekter.

Biologisk mångfald

Bigården i Rothoffsparken i centrala Eskilstuna är ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Biodlareförening. Genom att besöka bigården kan man lära sig mer om hur man kan hjälpa till att bevara bin, och därmed bidra till att skydda vår biologiska mångfald. Varje lördag klockan 14.00 under sommaren finns dessutom erfarna biodlare på plats vid kupan i Rothoffsparken. Då har Eskilstunaborna möjlighet att ställa frågor eller titta på när bina sköts om.

– Vi är glada över att kunna erbjuda våra besökare möjligheten att lära sig om bin och biodling. Genom att bevara bin och deras livsmiljöer kan vi bidra till en mer hållbar framtid för både människor och djur, säger Hanna Nordin, parkingenjör på park- och naturenheten på Eskilstuna Kommun.

Lokalt producerad honung

Bigården i Rothoffsparken invigs av Inger Kullberg som är ordförande för Eskilstuna Biodlareförening. I samband med invigningen har man också möjlighet att smaka på lokalt producerad honung.

Läs också:

En miljon djurarter utrotningshotade – Samtidigt kan vi få lika många nya arter

You May Also Like