Bi i krokus. Foto Rolf Waltersson

Apropå “Bin är ingen bisak”

Apropå Rolf Walterssons intressanta artikel med rubriken ”Bin är ingen bisak”, så vill jag varmt rekommendera boken ”Binas historia” skriven av Maja Lunde.

Boken innehåller 3 berättelser från 3 olika tidsepoker – 1800-talet, nutid och framtid (slutet av detta sekel). Det är en mycket tänkvärd bok som beskriver livsbetingelserna för våra bin och hur dessa bin, som nu hotas genom vårt sätt att leva, också hotar vår existens.

Maja Lunde har gjort en omfattande research, som ger de olika berättelserna tyngd. Kontentan av boken är att utan binas pollinering rasar samhället samman.

Det är en mycket välskriven bok med en komplex och mångbottnad historia. Samtidigt som vi får följa binas öden så får vi också följa kärnfamiljers splittring.

Boken är en dystopi, men med en liten strimma av hopp på slutet.

Kristina Larson

You May Also Like