Nätverket Folk och fred: Nej till militärövningar som destabiliserar säkerhetspolitiska läget!

De allt tätare militära övningarna i Sverige med USA och Nato samtidigt som USA destabiliserar det säkerhetspolitiska läget genom att avbryta det ena avtalet efter det andra gör Sverige och världen mer sårbart.

Nätverket Folk och Fred protesterar mot detta närmande till USA och Nato som för Sverige bort från alliansfriheten.

Dagens Nyheter skriver att det “i luften och på havet övas det för fullt” trots att storövningen Aurora flyttats fram på grund av coronakrisen. USA:s bombflyg leddes i onsdags in över Sverige samtidigt som flaggskeppet för Natos stående flottstyrka för Norra Europa hade en nyckelroll i marina storövningen Swenex där 2000 sjömän deltog. Natoflaggskeppet var en norska fregatt “fullt beväpnad” som övade luftförsvar, ubåtskrig och strid på ytan i tio dygn under svensk ledning. Den norske flaggkommendören Yngve Skoglund, chef för Nato-styrkan säger till DN att övningen gav erfarenhet av att på väldigt kort tid jobba tätt ihop med Sverige.

Försvarsmakten säger att USA är tillsammans med Finland Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen tillsammans med bombflyg från USA gällde taktisk eskortering av bombflyg, flygunderstöd samt lufttankning. Detta påstås stärka Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas

Nätverket Folk och Fred motsätter sig den rådande utvecklingen, som innebär ökande stormaktsberoende. När USA och Nato genom olika avtal knyter Sverige all tätare till sig destabiliseras det säkerhetspolitiska läget i Nordeuropa. Genom att ensidigt öka deras förmåga att flytta militär kapacitet närmare Ryssland skadas alliansfriheten vilket ökar Sveriges sårbarhet.

Nätverket Folk och Fred skriver i en protest mot den nu framflyttade militärövningen Aurora 20 med moment grundade på värdlandsavtalet med Nato att:

“Sveriges långvariga arbete för kärnvapennedrustning hindras öppet av USA i kraft av värdlandsavtalet. Genom övningar likt Aurora 20 knyts vi tätare till Nato där de två största arméerna tillhör USA och Turkiet med egna intressen.”

Den allt tätare sammanblandningen av Natos och USAs intressen med Sveriges militära hållning sker samtidigt som USA ensidigt bryter med internationella avtal som varit viktiga för den säkerhetspolitiska stabiliteten.

Samtidigt som USA:s bombplan övade i svenskt luftrum meddelade USA att man lämnar Open Skies avtalet. Det tillåter fredlig flygspaning över de undertecknande ländernas territorium. Syftet med avtalet från 2002 är att bygga tillit genom att låta länderna utföra spaning för att försäkra att motparten inte förbereder militära åtgärder. Avtalet har setts som en lyckad fredsbyggande mekanism.

Det är det tredje försvars- och säkerhetspolitiska avtalet USA drar sig ur på kort tid och vilket skedde med stöd från demokratiska och republikanska politiker. USA har under president Trumps tid i Vita huset lämna flera internationella avtal, bland annat avtalet om Irans kärntekniska program och INF-avtalet som förbjöd markbaserade kort- och medeldistansrobotar.

Finska YLE säger om övriga Nato allierade länders reaktion på USAs agerande i eget intresse att: “Precis som med de andra avtalen uppges Vita huset och Trump-administrationen inte ha meddelat eller konsulterat sina allierade i Europa före beslutet offentliggjordes.”

I en värld där USA destabiliserar internationella relationer nu senast med att mitt under coronapandemin dra in sitt stöd till WHO knyter regeringen Sverige allt tätare till USA och Nato. Det gör både Sverige och världen mer osäkert.

Vi säger riv upp värdlandsavtalet med Nato!

Vi uppmanar regeringen att signera FN:s konvention om kärnvapen nu!

Nätverket Folk och Fred

You May Also Like