Ett unket budskap – grundat i genuin obildning, narcissism och skamlöst hycklande fake om den egna godheten. Fot: RW.

Moder Ebba – Knappast helig, men hursomhelst rejält skenhelig

Jag lyssnade till Ebba Busch (KD) när hon talade under Almedalsveckan. Ett tal som handlade mycket om värderingar. Vilka värderingar som gäller i Sverige. Och att våra lagar och värderingar ytterst vilar på kristen grund.

Hon gick tillbaka till 1100-talet då den hedniska asatron, felaktig enligt Busch, fick ge vika för kristendomen, den korrekta  tron, och det började byggas kyrkor i Sverige. Sedan dess vilar allt på en bra kristen grund enligt Ebba Busch.

Sedan räknade hon upp en massa goda saker som, enligt henne, är kristendomens och kyrkans förtjänst. Det var synen på alla människors lika värde, demokratin, rättvisan, och mycket annat som KD-ledaren vet att många håller för att vara gott, som enligt henne infördes till svearnas rike av den medeltida påvliga kyrkan.

Hon låter också påskina att hon förstås även själv står för de goda värderingarna. Ett påstående som ingår i KD-ledaren teatraliska repertoar.

Och hon talade om “onda krafter” som nu hotar allt detta goda. Dessa “onda krafter” är främst de som “kommit hit” och som inte vill acceptera “våra kristna svenska värderingar”.

Korsfarar-Ebba. Tillsammans med Jimmie Åkesson och Richard Jomshof vägvisare för medelklassens och småborgerlighetens mest obildade, intoleranta och auktoritetstörstande skikt. Foto: Kristian Pohl / regeringskansliet.se

Som ateist, och därmed fri att kritisera ALLA religioner, klingar detta med den alltigenom goda kristendomen lite falskt. För det går knappast att förneka att olika religioner, även kristendomen, har många försyndelser på sitt samvete. Ja, inte bara små försyndelser utan även grova brott mot allt det goda Ebba Busch räknar upp. Brott som vi idag skulle kalla folkmord och brott mot mänskligheten.

Tittar man historiskt kan jag nämna de blodiga korstågen, liksom slavhandeln och slaveriet, där även Sverige var med på ett hörn. Ja, “vi” deltog aktivt i slavhandeln. Jag har en bok “Kampen för och emot negerslafveriet”, skriven av Cecilia Bååth-Holmberg 1896. Jag citerar några rader ur hennes bok:

Den kristna kyrkan under 17:de och 18:de århundradena betraktade det i stället som ett Gud behagligt verk att röfva hedningar, svarta negrer, från deras hemland, sälja dem – med god vinst – till den högstbjudande samt i utbyte mot piskan och tortyren gifva dem ‘medborgarrätt till himmelens salighet’ genom att tvinga dem till dopet.

‘Om I tagen eder slafvar efter tron och i afsikt att föra dem till Kristus, så skall er handling alls icke vara en synd, utan till och med en välsignelse’, lugnade ett budskap från Tyskland de protestanter som hyste samvetsbetänkligheter mot slafveriet. Negrerna voro ju afkomlingar av Cham och arfvingar af Noachs förbannelse …”

I en fotnot skriver Cecilia Bååth-Holmberg:

Bekant är att det af Ludvig XIII utfördade ediktet, enligt hvilket de franska kolonisterna tillätos hålla negerslafvar, enär detta vore ‘enda medlet att få dessa hedningar att afstå från sin avgudadyrkan och erkänna den ende, sanne Guden’.”

Egentligen kunde jag stanna här. Att kristendomen, den kristna kyrkan, välkomnade och välsignade denna slavhandel och de som utförde den, borde väl få Ebba Busch att tänka ett varv till innan hon utmålar kristendomen som alltigenom god.

Och hur var det med häxprocesserna i Europa och i Sverige där de som anklagades och dömdes till döden, halshöggs och brändes på bål? Redan år 1484 gav påven Innocentius VIII tillåtelse till bränning av häxor. Var detta också en ”Gudi behaglig gärning”?

Och går vi till “modern tid” har vi förföljelsen och diskrimineringen av samerna. Genom gravplundringar stals kranier för att genom skallmätningar och annat hokuspokus “bevisa” att samer var en ”lägre stående” ras. Och i sameskolorna förbjöds de samiska barnen att prata sitt språk. Barnen indoktrinerades till att överge den farliga hedniska tron till att bli kristna.

Samma sak avslöjades i Kanada för några år sedan – att katolska kyrkan rövade barn från ursprungsbefolkningen. Barnen sattes i katolska skolor för att där ”omskolas” till att bli “goda kristna”. Många av barnen utsattes för våld och övergrepp. De som dog begravdes i omärkta gravar.

Och hur är det med många av dagens potentater och galna makthavare. Putin är ju en hängiven och “god kristen” som är anhängare av den ortodoxa kyrkan.

Vladimir Putin ger kanske här de kyrkliga dignitärerna råd om att sträng censur i fortsättningen bör tillämpas vad gäller alla i Nya testamentet förekommande uttalanden av Jesus från Nasaret, vilka kan tolkas som uttalanden med socialistisk tendens.

Likaså Donald “Dollar” Trump som åter kan bli USA:s president. Trump har sina mest fanatiska anhängare inom den extrema kristna högern. (se lästips Sveriges Radio)

“Grab them by the cover”. Donald Trump ger råd om hur biblar ska hanteras.

Och så har vi Carl XVI Gustaf, Sveriges kung, som enligt grundlagen, successionsordningen, måste bekänna sig till ”den rena evangeliska läran som den är beskriven av den Augsburgska bekännelsen från 1593”.

Gör han inte det är han “från all successionsrätt utesluten”.

Allt det här, och mera därtill, antar jag att Ebba Busch känner till. Men att inte nämna eller ens antyda att även kristendomen har sina lik i garderoben, är att skönmåla.

Dessutom, den religionsfrihet vi har i Sverige, och som Ebba Busch säger sig värna om, gäller inte kungen. Kan det bli mossigare och mer hycklande än så?

KRISTDEMOKRATERNAS BRUNA RÖTTER

Jag vet inte om det är en tillfällighet. Men samma dag som Ebba Busch höll sitt tal i Almedalen har Aftonbladet en artikel på sin kultursida:

Arkiven avslöjar nazistkopplingarna. Nytt ljus över KD-grundaren Lewi Pethrus vurm för Adolf Hitler.”

I artikeln, skriven av Tomas Poletti Lundström, doktor i religionshistoria och Markus Lundström, docent i sociologi, hänvisar man till brev och andra dokument:

Pethrus hade kontinuerlig kontakt med politiska antisemiter och radikalnationalister, något som länge har dolts i hans väldiga brevsamlingar”

Lewi Pethrus var förgrundsfiguren då KDS (Kristdemokratiska Samhällspartiet) grundad 1964. 1996 bytte man namn till KD (Kristdemokraterna)

Kan nämnas att KD 1985 hade en “valteknisk samverkan” med Centerpartiet som innebar att man hade egna listor under den gemensamma beteckningen Centern. På så sätt kunde man “kringgå” riksdagsspärren på 4 procent.

Centerpartiet, som var med att införa spärren för att hålla småpartier utanför riksdagen, hjälpte KDS att slinka in i riksdagen bakvägen.

Lagligt – men vad säger den “kristna moralen”?

En annan intressant aspekt på det här med den kristna läran är den ”Befrielseteologi” som växte fram i Sydamerika under 1960-talet. (se lästips)

Katolska prästen Camilo Torres var en av många som anslöt sig till de sydamerikanska befrielserörelserna för att bekämpa diktaturer, förtryck och orättvisor.

Samtidigt stod amerikanska katolska präster under Vietnamkriget och välsignade de bombplan som lyfte från sina baser för att släppa sina bombmattor över Vietnam. Det var USA:s flyggeneral Curtis LeMay som uttalade målsättningen, “Vietnam ska bombas tillbaka till stenåldern”. Jag antar att även general LeMay var ”en god kristen”.

Tänk så olika man kan tolka det kristna kärleksbudskapet. Kan Ebba Busch, med sin bakgrund i Livets ord, tänka sig att välsigna amerikanska bombplan när de lämnar de svenska militärbaser som USA nu har fritt tillträde till enligt DCA-avtalet?

Rolf Waltersson

Läst:

Nya uppgifter om Lewi Pethrus nazikopplingar – Aftonbladet.28 juni 2024 (papperstidningen av Aftonbladet har en annan rubrik, men det är samma text)

Varför röstar kristna i USA på president Trump? – Sveriges Radio. 10 juni 2020

Kristdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Ebba Busch – Vår nya Moder Svea – eFOLKET. 4 maj 20

Svensk slavhandel. En del av vår historia det inte talas så mycket om – eFOLKET. 22 oktober 2019

När glorian hamnar snett – eFOLKET. 26 april 2021

 

You May Also Like