Den peruanska vänsterns presidentkandidat Verónika Mendoza.

“Mjuk” statskupp i Peru – starka folkliga reaktioner

Sedan nedanstående intervju gjordes för några dagar sedan har protesterna tvingat den av kongressen tillsatta Manuel Merino att avgå. Kongressen försöker rösta fram en ny interimspresident som sak sitta fram till valen om ett knappt halvår. Hittills har det misslyckats. Kraven på en ny grundlag växer. Nedan ges en bakgrund till situationen och de krav som reses, samt förutsättningarna för det kommande valet. 

Zoltan Tiroler, översättare.

Artikeln har tidigare (16/11) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

elDiario.es 201111

Verónika Mendoza, líder de la izquierda peruana: “Con un gobierno ilegítimo como el que se ha impuesto hay un alto riesgo de que vuelva la violencia de Estado”

Verónika Mendoza, ledare för den peruanska vänstern:

”Med en olaglig regering som installerat sig finns det stor risk att det statliga våldet återvänder.”

Verónika Mendoza var ännu i Bolivia, inbjuden för att vara med vid Luis Arces installation, när hon fick nyheten om att landets president avsatts av kongressen. Mendoza, den enda vänsterkandidaten till presidentposten i Peru, säger att hon “deltog i det bolivianska folkets glädje för att de återvunnit demokratin när hon fick nyheten om att det rakt motsatta hände i hennes land.

I Peru lyckades kongressen i måndags avsätta president Martin Vizcarra, som utreds för grova anklagelser om korruption. Han avsattes trots att närmare 80 procent av befolkningen var överens om att han skulle få avsluta sin mandatperiod trots anklagelserna.

Det var bara fem månader kvar till val i landet, som är mitt i en galopperande ekonomisk kris och en officiell siffra på katastrofala 70 000 döda i Covid. Det fattades bara ytterligare ett sammanbrott. Men det var vad kongressen gjorde. Den utsåg Manuel Merino till ny president och det folkliga manifestationerna har inte låtit vänta på sig. Från morgon till kväll, i alla landets städer, uttryckte människor sitt förkastande av beslutet och möttes av polisvåld och godtyckliga arresteringar.

I internationella medier har man nästan enbart talat om att det blev ett regeringsskifte på grund av Vizcarras bristande moral. Det är få som vet vad som döljer sig bakom det politiska spelet i vilket majoriteten av peruanerna anser att kongressen förklätt sig bakom kampen mot korruption när det handlar om något helt annat. Presidentkandidaten Veronika Mendoza för Juntos por el Peru (Tillsammans för Peru) talar från sin födelsestad Cuzco dit hon återvände omedelbart för att vara med i “folkets indignation och mobilisering”. Hon säger att hon inte erkänner denna regering som hon anser olaglig. Hon föreslår en ändring i grundlagen för att för en gång för alla göra slut på arvet efter diktatorn Alberto Fujimori.

Nedan en intervju med Verónika Mendoza:

Vad händer i Peru?

Det har släppts loss en rad anklagelser mot Martin Vizcarra som enligt vår uppfattning förtjänar att utredas. Men precis som den stora majoriteten av medborgarna säger, så mitt under pandemin och med fem månader kvar till valet borde Vizcarra få avsluta sin mandatperiod och dagen efter kan han möta rättvisan. Men det som hänt är att, mot majoritetens vilja, på ett fullständigt skamligt och cyniskt sätt så har en Kongress, med en majoritet ledamöter som också anklagas för korruption och till och med mord, beslutat att avsätta republikens president och bildat en olaglig regering. Detta visar på en mycket djupare kris som vi kan kalla en kris som pågått i 30 år för regimen, ända sedan 1992 då Alberto Fujimori beslutade att införa en nyliberal grundlag genom en statskupp som försvagade staten, som gjorde utbildning och hälsovård till affärsverksamhet, som lämnade peruanerna utan ett pensionssystem, som lämnade politiken och demokratin i händerna på den ekonomiska makten, som tillät att den kidnappades av påtryckningsgrupper, maffia och korrumperade som har medfört den situation som vi har nu med en dramatisk politisk upplösning och som successivt visar symptomen: alla våra nu levande presidenter är anklagade för korruption, har avsatts eller avgått.

Är det en statskupp vi upplever?

Helt klart. Det då alla argument för avsättning baserar sig på lögn. Och trots att de som utfört avsättningen fyller truten med ord om kampen för demokrati och mot korruption, så är fler än hälften a dem anklagade för just korruption. Det ligger i deras intresse att reformera utbildningsväsendet för att de ska kunna fortsätta sina affärer utan att staten lägger hinder i vägen. Och de vill kontrollera Grundlagstribunalen, inrikesministeriet och den juridiska makten för att kunna stoppa undersökningar som flera av dessa politiker riskerar. De vill fortsätta att kunna åtnjuta parlamentarisk immunitet och undvika rättvisan. De vill också sabotera valprocessen för att hålla sig kvar vid makten.

Vad finns bakom dessa politiska aktörer?

De som slängt ut presidenten har inget gemensamt program, utan bara gemensamma intressen. Bakom dem finns en rad sektorer från ultrahögern, konservativa och nyliberaler, som varit medbrottslingar. Bevis på detta är den kommande utnämningen av Antero Flores Araoz som ordförande för ministerrådet, som är den bäste representanten för den gamla politiken: konservativ, från ultrahögern, rasist, manschauvinist som för några år sedan kallade medborgare från Anderna för lamadjur odugliga till att ha en uppfattning. Dessutom är han advokat för de som försvarar universiteten som affärsverksamhet. För dem är Merino en nickedocka.

Vad bör göras? Vad är lösningen?

Jag tror att det är upp till Grundlagstribunalen att analysera beslutet om avsättning och utvärdera om det är i enlighet med grundlagen. För medborgarna är detta en olaglig regering. Därför finns det grundläggande beslut som det inte kan ta, som val till Grundlagstribunalen, som måste lösa lagligheten i avsättandet. De vill ta över inrikesministeriet och den juridiska makten.

Det de framförallt behöver göra är att bekymra sig for folkets hälsa och familjernas ekonomi. Det enda sättet att få det gjort är en organiserad befolkning som är permanent mobiliserad. Det här är också tiden för att medborgare, sociala organisationer, fackföreningar, ursprungsbefolkning, feminister drar igång ett samtal underifrån om vad för typ av stat, demokrati och ekonomi vi tycker at vårt land förtjänar. Det med tanke på den nya grundlag som borde tas fram till tvåhundraårsdagen för vårt oberoende som inträffar nästa år. Denna nya grundlag ska inte främja den politiska klassen på folkets bekostnad. Det är upp till medborgarna att sätta igång och bygga denna nya sociala pakt som ska omforma Peru.

Vem leder de nuvarande demonstrationerna?

Folket, ungdomarna som gått ut i ilska men också av kärlek till fosterlandet. De som aspirerar på att bli ledare för mobiliseringarna måste svara på medborgarnas önskningar. Och för mig är det fullständigt legitimt att demokrati inte bara handlar om val, det är inte bara partier och politiska ledare. Demokrati är i grund och botten en fråga om att folket spelar huvudrollen. Det är precis det vi börjat att se i Peru och det fyller mig med hopp. Vi är del i denna demokrativåg i försvar för våra rättigheter.

Inget land har ännu godkänt den tillsatte Merino som president. Vad är det viktigaste?

Det viktigaste och mest angelägna är att skydda liv och fred. Jag säger det för att igår såg vi ett brutalt förtryck. Och jag är rädd med tanke på denna olagliga regerings karaktär och på den utformning som ministerrådet kommer att få så är det stor risk för att förtryck och våld från statens sida kommer att ytterligare öka. Därför uppmanar jag det internationella samfundet att skydda liv och kräva att rätten till protester respekteras. Att det blir det peruanska folket som med sin röst väljer den kommande regeringen och inte som nu när de försöker att göra det genom parlamentet.

Som enda kvinnliga kandidat, som enda feminist, ser du risker med kvinnors rättigheter med denna regering?

Jag är bekymrad över att Merino svurit eden i namn av den katolska kyrkan. En institution som jag respekterar men som absolut inte borde blanda sig i statens angelägenheter. Och jag är bekymrad över att konservativa sektorer försöker ta över denna olagliga regering som troligtvis kommer att försöka vrida tillbaka mänskliga rättigheter, särskilt kvinnornas rättigheter.

Vi kommer att ha en regering som ortodox vad gäller ekonomin och som inte kommer att hjälpa de familjer som behöver det. Det är en regering som kommer att undertrycka, som kommer att olagligförklara rätten till hälsa och utbildning. Den ser den som affärer och dessutom är de konservativa, homofoba och manschauvinistiska och hotar kvinnors och ursprungsbefolkningars rättigheter. De nekar medborgarna rätt att delta i miljöfrågor. Det finns risk för att denna regering, styrd av Florez Araoz oansvarigt återupptar ekonomiska aktiviteter utan det nödvändiga skyddet till hälsa och liv.

Vem ställer du till ansvar för våldet i tisdags?

Då det inte finns någon inrikesminister utsedd hamnar ansvaret på Merino för det som hände igår och det som kan hända under följande dagar för mobiliseringarna kommer att fortsätta. Den högst ansvarige är Merino.

Är det rätt tid att prata om en grundlagsprocess utifrån impulserna från Chile (där folket med stor majoritet nyligen röstade för en ny grundlag)?

Vi har tagit upp frågan ända sedan förra valkampanjen 2016. Det vi ser är att det får ett allt större stöd. Många av de som demonstrerade igår uttryckte inte bara sitt fördömande av regeringen utan kräver nya spelregler genom en ny grundlag. De senaste årens politiska kris har visat korruptionsfall som innefattat så gott som hela den politiska klassen. Å andra sidan har pandemin avslöjat det perversa i den nyliberala modellen, som visat denna stats skröplighet. Jag tror att det gör att många fler inser möjligheten.

De senaste dagarna har du träffat presidenterna från Bolivia och Argentina och Spaniens vicepresident. Vad sa de?

Alla var överens om i förväntningarna att också Peru återfår sin demokrati och att en process för en ny grundlag kommer igång. Det är upp till oss peruaner att göra det.

Tror du att de inte längre kommer att prata om Venezuela i denna kampanj?

De kommer fortsätta att stigmatisera oss med dessa ämnen, men skillnaden är att det idag har mycket mindre genomslag i befolkningen. Folk märker att denna typ av attacker, utan innehåll, som att knyta oss till regimer med vilka vi inte har några förbindelser, eller försök att bunta ihop oss med terrorister eller fiender till utveckling, bara är försök för den traditionella politiska kasten att tysta våra röster för förändring.

Vad måste ni göra för att bli ett vänsteralternativ i valen?

Sedan en tid samlar vi styrka för att prata och diskutera med olika politiska vänsterkrafter, olika sociala organisationer och fackföreningar för att skapa ett gemensamt program. I vilket vi erkänner våra olika utgångspunkter, våra viktiga frågor men betona nödvändigheten av en grundläggande förändring i landet. Juntos por el Peru har uppnått en viktig framgång genom att  enas kring kravet på en ny grundlag och vi hoppas kunna samlas krig detta.

Ska valen tidigareläggas?

Det är fem månader kvar till valet och tiden är knapp. För mig verkar det svårt att tidigarelägga valen. Det viktiga är att garantera att det blir ett så rent och fritt val som möjligt. Igår var jag i Puno och pratade med några personer som sa att för dem kvittade det vem som var president, för här finns ingen stat. Här handlar det bara om överlevnad. Och det är ett uttryck för vad Peru behöver: inte bara ett regeringsskifte, utan en ny social pakt.

elDiario.es 201111

Verónika Mendoza, líder de la izquierda peruana: “Con un gobierno ilegítimo como el que se ha impuesto hay un alto riesgo de que vuelva la violencia de Estado”

 

You May Also Like