Militarismen måste nedkämpas!

Bästa läsare!

Den 15 december 2020 begravde riksdagen den 200-åriga svenska försvars- och säkerhetspolitiska traditionen. Samtidigt välsignade riksdagen en ny politik – en politik byggd inte på dialog, samförstånd och gemensam säkerhet utan på vapen.  Hur har detta gått till?   I  fredsbladet  vintern 2020 – 2021 får du en liten inblick i hur en fredsnation blev en krigsnation.  Det handlar alltså om militariseringen av Sverige men också om ett icke-våldsalternativ.

fredsbladet vintern 2020 – 2021 hittar du på följande länk:

https://www.kvakare.se/wp-content/uploads/2021/02/fredsbladet-vinter-2021.pdf

Skicka gärna fredsbladet vidare till vänner och bekanta! Låt oss skapa ringar på vattnet för vår framtids skull.

Fredshälsningar,

Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna 

Redaktionens e-postadress:

fredsbladet@kvakare.se

Bildskapare: Gerd Altmann /pixabay.

You May Also Like