Mediers bidrag till krigföringen mot Venezuela

BAD NEWS FROM VENEZUELA heter en nyutgiven bok skriven av journalisten Alan MacLeod (förlag Routledge). MacLeod går igenom 501 artiklar publicerade i brittiska och USA medier under perioden 1998 fram till 2014. Författaren menar att rapporteringen är under all kritik med påhittade nyheter, desinformation, utelämning av viktig information och grova vinklingar. Exempelvis nämner endast tio procent av artiklarna publicerade i USA-medier USA:s inblandning i statskuppen 2002. Även om den brittiska rapporteringen är bättre menar författaren att endast The Guardian har en någorlunda balanserad rapportering. Bokens undertitel Twenty Years of Fake News and Misreporting sammanfattar vad författaren kommer fram till.

Nordiska Venezuela-nätverket

Läs mer

Why Venezuela Reporting Is So Bad

You May Also Like