Mediers bidrag till krigföringen mot Venezuela

BAD NEWS FROM VENEZUELA heter en nyutgiven bok skriven av journalisten Alan MacLeod (förlag Routledge). MacLeod går igenom 501 artiklar publicerade i brittiska och USA medier under perioden 1998 fram till 2014. Författaren menar att rapporteringen är under all kritik med påhittade nyheter, desinformation, utelämning av viktig information och grova vinklingar. Exempelvis nämner endast tio procent av artiklarna publicerade i USA-medier USA:s inblandning i statskuppen 2002. Även om den brittiska rapporteringen är bättre menar författaren att endast The Guardian har en någorlunda balanserad rapportering. Bokens undertitel Twenty Years of Fake News and Misreporting sammanfattar vad författaren kommer fram till.

Nordiska Venezuela-nätverket

Läs mer

Liknande artiklar:
Författaren till nedanstående text är Roger D.Harris, tidigare ordförande för den anti-imperialistiska människorättsorganisatioen Task Force
Till Sveriges Regering: Nej till aggression mot Venezuela! Det oljerika Venezuela är utsatt för allt
Regeringspartierna och oppositionen har idag kommit överens om att flytta fram presidentvalet till den 20
Den breda och splittrade oppositionen misslyckades till slut att komma fram till en gemensam ståndpunkt