Foto: Pruzi / Pixabay.

Maorierna demonstrerar mot nya regeringen i Nya Zeeland: ”Tillbaka till 1800-talet”

Den nyvalda högerregeringen på Nya Zeeland har beslutat att “se över lagstiftningen” gällande de rättigheter som ursprungsbefolkningen maorierna har.

Det handlar bland annat om att minska användningen av maoriernas språk i myndigheternas kommunikationer. Det handlar om att “se över” riktade stöd och andra insatser för maorierna.

Kan lägga till att maoriernas språk maori sedan 1987 är ett officiellt språk på Nya Zeeland. Engelska är det andra officiella språket

Från maoriskt håll kallar man den nya regeringens politik rasistisk:

“Den nya politiken kommer att ta Nya Zeeland tillbaka till 1800-talet”, säger Rawiri Waititi, som är en av ledarna för maoripartiet Te Pati Maori.

Därför genomförs stora demonstrationer på Nya Zeeland. Tusentals maorier samlades utanför parlamentsbyggnaden i Wellington för att demonstrera. På ett ställe hittar jag uppgiften att det var 15 000 som tågade mot parlamentsbyggnaden.

Maoripartiet vann 6 av de 123 platserna i parlamentsvalet. När det nya parlamentet öppnades protesterade en av maoriernas parlamentariker, Takuta Ferris, med att utföra en ceremoniell dans innan han svor sin ed som ledamot.

Andra från maoripartiet sjöng traditionella sånger, bland annat en sorgesång. (se lästips, Sveriges Radio, där ni också kan se bilder från demonstrationerna)

Maorierna, liksom andra minoritetsgrupper till exempel aboriginerna i Australien, drabbades hårt av kolonialismen och kolonialmakterna. De förföljdes och fördrevs när kolonialmakterna, i det här faller England, ”tog över”

Maorierna är Nya Zeelands urinvånare och en polynesisk folkgrupp som invandrade från det vi nu kallar Sällskapsöarna, och bosatte sig på Nya Zeeland ungefär vid 800-talet.

Sedan följde en andra invandringsperiod ungefär vid 1250-1300-talen.

Den första europeiska kontakten skedde 1642. På 1800-talet kom valfångare och missionärer till Nya Zeeland.

Under 1830-1840-talet koloniserades nya Zeeland av britterna, som i sedvanlig ordning tog över och lade under sig, och tvingade urbefolkningen till underkastelse och förföljelse.

Britterna konfiskerade drygt 40 procent av maoriernas land.

“Vid britternas ankomst fanns cirka 150 000 maorier, men vid sekelskiftet 1900 hade krig och sjukdomar reducerat deras antal till 42 000”, skriver Wikipedia.

Av Nya Zeelands befolkning idag på 5,2 miljoner är ungefär 400 000 maorier.

När jag letar information hittar jag att 2017:

“Återlämnades kvarlevor från urbefolkningen till Nya Zeeland… Vid en högtidlig ceremoni den 15 maj 2017 återlämnade Karolinska Institutet kvarlevor av tre människor från Nya Zeelands urbefolkning till en delegation från museet Te Papa Tongarewa. (se lästips)

Sverige har ju legat “i framkant” när det gäller rasism och skallmätningar där man försökt bevisa “den ariska rasens överlägsenhet” gentemot samer och andra undermåliga människor.

Det förekom ju både gravplundringar och handel med kvarlevor från dessa ”undermåliga” människor.

Jag läser också; Kranier från Hawaii återlämnade”:

”Vid en ceremoni på Historiska museet i Stockholm på lördagskvällen (14 november 2009, min anmärkning) återlämnades 22 kranier till urfolksföreträdare från Hawaii för hemtransport och återbegravning …”

Det finns hundratals mänskliga kvarlevor vid svenska museer och institutioner som förts hit från andra länder. Bara vid Historiska museet i Stockholm finns rester av omkring 170 individer. En stor del av dessa har vid svenska arkeologiska expeditioner helt sonika grävts upp från sina gravar och förts till Sverige. (regelrätt gravplundring, min anmärkning)…

På onsdag ska även fem kranier tillhörande Nya Zeelands urfolk maorierna lämnas tillbaka vid en ceremoni i Göteborg…

Kvarlevor av aboriginer (Australien, min anmärkning) återlämnades 19 februari 2008”, (se lästips Sveriges Radio)

När man läser om hur “vi” i Sverige genomförde gravplundringar runtom i världen för att genom skallmätningar och andra “vetenskapliga” undersökningar sökte bevis på våran civilisations överlägsenhet, så börjar man fundera över vilka som är de verkliga barbarerna.

Lästips:

Ursprungsbefolkningen: Nya regeringen politik är rasistisk – Nyheter (Ekot) – Sveriges Radio 5 december 2023

Maorier på Nya Zeeland protesterar mot regeringens politik – Sameradion- Sveriges Radio 6 december 2023

Maorierna demonstrerar mot nya regeringen i Nya Zeeland: ”Tillbala till 1800-talet” – SVT Nyheter 7 december 2023

Maoriers kvarlevor förs hem till Nya Zeeland – Sameradion – Sveriges Radio 6 maj 2011

Kranier från Hawaii återlämnade – Nyheter (Ekot)- Sveriges Radio 15 november 2009

KI återlämnade kvarlevor från urbefolkningen till Nya Zeeland – Karolinska Institutet Nyheter – 2017-05-16

Nya Zeeland – Äldre historia – Utrikespolitiska Institutet

Maorier – Wikipedia

Nya Zeeland – Wikipedia

Vipeholmsanstalten – Vad hände med hjärnorna? – eFOLKET 23 november 2023

Rolf Waltersson

You May Also Like