Tantpatrullen med röda hattar och röda handväskor i Vänsterpartiets 1 maj-tåg i Stockholm 2017 demonstrerar för högre pensioner. Foto: Rolf Waltersson.

Många i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns

EU:s gräns för “relativ fattigdom” har satts till 60 procent av medelinkomsten inom respektive EU-land. 60 procent efter det att skatten är dragen.

I Sverigen betyder det att man hamnar under fattigdomsgränsen om man har en pension som understiger 12 300 kronor per månad efter skatt.

Färskt statistik visar nu att med den beräkningsmodellen hamnar 294 000 pensionärer under den gränsen.

Sedan har vi alla dem som går på olika former av sjukersättningar och andra “bidrag” som också hamnar under fattigdomsspärren.

“Andelen i arbete under fattigdomsgränsen oförändrad”, kan man läsa från SCB (Statistiska centralbyrån) 2018-02-16.

SCB skriver att 7 procent av de som arbetar i Sverige har en inkomst under EU:s fattigdomsgräns. Vanligaste grupperna är yngre, ensamstående med barn och utrikes födda.

Alltså, trots att man arbetar hamnar man under denna fattigdomsgräns.

Samtidigt som många i Sverige, både pensionärer, de som arbetar och de som får olika former av “bidrag”, hamnar under fattigdomsgränsen, så ökar antalet miljonärer och miljardärer.

Klyftorna vidgas i ett land som säger sig vara både jämlikt och rättvist.

På en lista över världens rikaste länder hamnar Sverige på 17:e plats med en BNP (Bruttonationalprodukt) per invånare på 375 000 kronor.

Själv tycker jag det är en skandal att det i ett av världens rikaste länder över huvud taget finns människor som lever under så knappa ekonomiska förhållanden.

Nu ska man dessutom ta bort värnskatten för de som tjänar allra mest så att klyftorna ökar ännu mera.

För de i vårt land som lever under knappa förhållanden är det en ringa tröst att blir jämförd med de allra fattigaste här i världen.

Fattigast är befolkningen i Centralafrikanska republiken, ett land med en uppskattad befolkning på 5,5 miljoner år 2016, där man lever på ungefär en dollar per dag.

Ironiskt nog är världens fattigaste land rikt på resurser i form av guld, timmer, uran, diamanter och olja.

Korruption, blodiga strider om kontrollen över naturtillgångarna och det “koloniala arvet” gör att rikedomarna kommer några få till godo.

Centralafrikanska republiken var fransk koloni som blev självständigt 1960.

Rolf Waltersson

You May Also Like