Prisutdelningen från Raoul Wallenberg Academy 2019. Längst fram till vänster Muhammad J Muhammadi. I bakre raden till höger om statsminister Omid Mahmoudi.

Ingrid Eckerman: Tack, Stefan Löfven, för din hyllning till oss med civilkurage!

Den 26 augusti 2019 delades priser ut av Raoul Wallenberg Academy, till tal av statsminister Stefan Löfven. För tredje året hade vi ensamkommande afghanska ungdomar med bland pristagarna: Muhammad J Muhammad, som skrivit en bok om att vara annorlunda i en muslimsk kultur, och Omid Mahmoudi, som grundade Ensamkommandes förbund.

Stefan Löfven – jag glömmer aldrig den gången, i augusti 2015, då vi stod på Medborgarplatsen och du talade om ditt Europa som inte har några gränser. Jublet steg högt över folkmassan. Vi som fyllde torget kände segerns sötma – “de andra” skulle inte lyckas ta över med sin främlingsfientliga retorik. Nej, tillsammans med vår statsminister skulle vi besegra dem! Vi var så många fler! Det måste ha varit en av de största stunderna i ditt partiledarliv.

Ditt tal för pristagarna var lika fint, jag blev så glad. Det talade direkt till mitt hjärta. Tillsammans med kanske 100 000 andra har jag sedan 2015 stött och hjälpt flyktingar men också kämpat för deras rättigheter och skyddat dem mot myndigheterna. Jag förstod att jag gjort rätt.

Du talade om delaktighet, civilkurage, mod, medmänsklighet, att inte dämpa smärtan utan i stället elda under sin vrede mot förtryck och orättvisor. Vi ska förvandla vreden till mod och engagemang som kan leda till en förändring av vår värld. Du talade om vikten av att unga eldar under varandras engagemang för att förändra världen. Rasism och nazism ska bort från våra gator. Vittnesmål måste föras vidare.

I går landade Greta i New York. Att se denna lilla tjej på den stora segelbåten bli mottagen av världsmedia och tusentals ungdomar, och veta att hon snart ska tala inför FN:s generalförsamling, grep tag om mitt hjärta – för jag vet sedan trettio år vad klimatförändringarna innebär. Greta började med civil olydnad, hon skolkade från skolan för att sitta utanför din arbetsplats.

Många av pristagarna från Raoul Wallenberg Academy har flyktingbakgrund. Fem ensamkommande ungdomar med afghansk bakgrund har fått utmärkelser: Ahmad Rahimi under pågående sittstrejk på Medborgarplatsen 2017, Zahra Samadi och Ali Zardadi 2018 och i år Muhammad J Muhammad och Omid Mahmoudi. Nej, alla har inte haft uppehållstillstånd när de fick sitt pris.

Idag har vi en ny sittstrejk, nu av barnfamiljer på Norra Bantorget. Tre kvinnor leder den. Kanske blir de pristagare nästa år? Kanske du eller en dig närstående minister då kommer att förrätta prisutdelningen?

Jag tolkar ditt tal som riktat till oss som på olika sätt har visat civilkurage och stått upp emot den omänskliga flyktinglagstiftningen sedan 2015. Vi som har tröstat, vänt ut och in på våra plånböcker, demonstrerat, skrivit insändare, gömt, hjälpt till vidareflykt. Vi som är nära att ge upp men sedan eldar på vår vrede igen – för vi kan inte acceptera att barn, ungdomar, gamla efter en rättsvidrig process, där konventionen om mänskliga rättigheter åsidosätts, skickas till världens farligaste land.

Ja, vi dokumenterar för att framtidens ungdomar ska kunna ta del av berättelsen. Redan har det kommit en hel mängd böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar, och fler är på gång. Sammanfattningar på Wikipedia har påbörjats. Ingen som vill veta fakta om Afghanutlämningarna 2015-? ska ha svårt att hitta dem. Vi hoppas att framtidens ungdomar blir vaccinerade mot den flyktingfientlighet som idag finns inom nästan alla partier. Vi måste bjuda hatet och rasismen starkt motstånd! Rättssäkerheten måste bli betydligt större.

De signaler du skickar ut stämmer dock inte med vad du sa i dina fina tal. Ditt handlande har i stället spätt på flykting- och främlingsfientlighet. Det har underblåst ett tonläge som vi i augusti 2015 var övertygade att vi kunde kväsa. Hade du gått med oss, hade du visat tydligt att regeringen och Socialdemokraterna inte var emot flyktingar, så hade rasisterna inte hörts så högt idag. (Ja, jag vet att vi inte kunde fortsätta släppa in så många flyktingar. Men det är en fråga om hur man sätter stopp.)

Här är utdrag ur ett flygblad jag sammanställde till s-kongressen 2017. Det är tyvärr fortfarande giltigt, framför allt efter det att den tillfälliga lagen förlängdes.

TILL OMVÄRLDEN skickar du signaler om att Sverige är ett land som glömt Per Anger, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld, Agda Rössel, Harald Edelstam och Olof Palme. Mänskliga rättigheter, barnkonventionen med mera är omoderna överenskommelser som man inte behöver ta hänsyn till.

TILL EU skickar du signaler att vi till varje pris ska stänga ute flyktingar från våra länder. Vi ska sträva mot en nivå som ligger nära eller under vad anständigheten kräver.

TILL CIVILSAMHÄLLET skickar du signaler att solidaritet, generositet och medkänsla nu är ute ur samhället och politiken. “Värna om mitt” är dagens motto.

TILL SVERIGES BARN OCH UNGA skickar du signaler att “bry er inte om de mörkhåriga, de har i alla fall ingenting här att göra”.

TILL SVERIGEDEMOKRATERNA säger du: “Ni har rätt, främmande element kan skada den svenska kulturen och bör avlägsnas.”

Du kan träffa mammorna och småbarnen, de numera unga vuxna och oss hjälpare på en plats nära din arbetsplats den 10 och den 12 september. Ta den chansen! Kom med oss, stå upp för dina vackra tal!

Ingrid Eckerman

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
https://stoppautvisningarna.blogspot.com/

You May Also Like