Solanläggning i Anhui-provinsen i Kina.

Lögn, förbannad lögn och statistik

Enligt talesättet finns det tre grader av osanning: Lögn, förbannad lögn och statistik.

Jag brukar tänka på det när jag följer debatten om klimatförändringarna, ja inte bara då, och vilka som är de värsta busarna när det gäller utsläpp av koldioxid, som är en av de växthusgaser som påverkar uppvärmningen av jorden.

USA är värsta busen säger den ena. Nej, det är Kina säger den andra.

Sanningen är nog att båda har rätt.

Ser man till ländernas totala utsläpp så släpper Kina ut ungefär dubbelt så mycket som USA. Men men tar med i beräkningen att Kinas befolkning är 4 gånger större än USA:s, 1,4 miljarder mot 325 miljoner, och i stället ser utsläppen per capita blir bilden en annan. Då släpper varje kines ut 8.0 ton koldioxid om året. Varje amerikan släpper ut dubbelt så mycket, 16,1 ton.

Vill man bevisa att Kina är värsta busen så väljer man det diagram som visar landets utsläpp (se bilder nedan).
Vill man bevisa att USA är värst så väljer man diagrammet som visar utsläppen per capita.

Vilken bild är den mest adekvata? Själv tycker jag nog att man måste se de olika ländernas utsläpp per capita för att få en rättvis jämförelse.

Dessutom är sanningen den att ser man till utsläppen per capita så är Saudiarabien och Estland de värsta busarna. Enligt diagrammet från Ekonomifakta jag tar med är det svårt att se namnen på länderna, för det är skrivet med svaga bokstäver. Så här ser det ut:

  • Saudiarabien och Estland toppar listan. De släpper vardera ut 18,6 ton koldioxid per invånare.
  • Därefter kommer Luxemburg och Australien.
  • På 5:e plats hamnar USA med 16,1 ton per invånare.
  • Ryssland kommer på 8:e plats med 12,1 ton per invånare.
  • Därefter kommer länder som Tjeckien, Nederländerna, Norge, Japan, Tyskland, Belgien, Finland, Iran, Israel.
  • Kina hamnar på 20:e plats i den här utsläppsligan med 8,0 ton per invånare.
  • Sverige (den röda stapeln långt ner) hamnar på 39:e plats med 4,5 ton per invånare.
  • Sist i den här tabellen hamnar Indien (som har lika många invånare som Kina) med 1,9 ton per invånare.
Utsläpp av koldioxid per capita i ett antal länder 2018.

Medeltalet för hela världen är 5,0 ton koldioxid per invånare.

Utan att lägga några värderingar på de olika ländernas styrelseskick, är det så att Kina producerar mest solenergi i världen:

“Kina har satsat stort på att utveckla sina förnybara energikällor. Landet är inte bara största producent av vindkraft i världen – Kina är även ledande producent av solenergi”, enligt Ellevio Kundnyheter.

Samtidigt som Kina gör stora satsningar på förnybar energi, eldar man också en förfärlig massa kol. Och man planerar att öppna fler kolgruvor.

Det går åt mycket energi i ett “kommunistiskt” Kina där en växande medelklass, och framför allt en överklass vältrar sig i vulgär lyxkonsumtion.

För att krångla till det ytterligare måste man i jämförelsen ta med i beräkningen att många länder i väst har flyttat delar av sin produktion till länder som Kina. Resultatet blir då att utsläpp som orsakas av våra ekonomier blir “bokförda” som kinesiska utsläpp. En viss del av Kinas ökande utsläpp beror alltså på att USA och länder i Europa flyttat sin produktion till Kina.

För att få en tydligare bild av problemen borde man kanske se till konsumtionen – inte bara till var i världen saker och ting produceras.

Att träta om vem som släpper ut mest kanske kan ses som hårklyveri. Utsläppen stannar ju inte vid nationsgränserna. Det viktigaste trots allt är att se till att utsläppen minskar. Och då måste alla vara med att dra sitt strå till stacken. En del måste nog dra några strån extra.

KONSUMTIONEN VARIERAR OCKSÅ MELLAN OLIKA GRUPPER INOM LANDET.

Nu tycker inte jag det räcker med att jämföra utsläppen per capita mellan olika länder. Samtidigt som det flygs kors och tvärs över jorden som aldrig förr, är det många människor som aldrig satt sin fot i ett flygplan. På sin höjd har de sett passagerarplan när det passerar på 10 000 meters höjd. Konsumtionen, och därmed utsläppen, varierar också stort inom länderna.

Om man jämför en krösus som bor i stor villa i Danderyd med tre flotta bilar på garageuppfarten och dyr båt nere vid bryggan, med en fattig uteliggare som samlar returburkar, så inser man att skillnaderna är skriande även inom länderna.

Enda fördelen med att vara fattig uteliggare är att man inte riskerar att drabbas av “flygskam”.

Rolf Waltersson

You May Also Like