LO-toppen vägrar verka för mobilisering i ödesfråga för mänskligheten

De svenska fackförbunden har via LO meddelat den rörelse som Greta Thunberg blivit ledare för, att de ej kommer att delta i den generalstrejk för klimatet som dom uppmanat till.

LO har svarat “att en sådan inte löser några klimatproblem” och dom har inbjudit till “samtal”.
Nu är det faktiskt ingen som påstått att det är lösningen på klimatkrisen, allra minst Greta Thunberg själv. Poängen med hennes skolstrejk är att sätta press på politikerna att agera nu! Hon är rädd för framtiden, precis som miljoner, miljarder andra.

Att inbjuda till “samtal” är närmast en förolämpning då det är just allt snack utan verkstad som klimatrörelsen  protesterar mot! LO visar samma okunskap och insikt om allvaret i klimatkrisen. Om dom menade allvar så kunde dom utlysa en politisk strejk på de t.ex.hundra mest förorenande fabrikerna i Sverige. Det är inte ens olagligt!

Peter Danngren

You May Also Like