LEVE REVOLUT…

Revolutionen har bleknat och kommit av sig.

Jag fick syn på det här elskåpet bara några hundra meter från där jag bor.

Är det ett omen, ett tecken, om att det inte blir något revolutionerande nu på söndag 11 september då vi går till valurnorna för att kollektivt bestämma hur Sverige ska styras.

En del påstår att det blir anarki, att det blir kaos, oavsett vilket block som segrar. För nu hävdas att valet huvudsakligen står mellan det röd-gröna laget eller det blå-bruna laget, där de enskilda partierna bara är brickor i detta spel.

Själv använder jag inte ordet anarki som synonymt med kaos och förfall.

En del , främst från borgerligt håll, använder ordet anarki som något enbart negativt:

“Förvirring och kaos då statsförfall gör att lagar och/eller regeringsmakten inte kan upprätthålla: en negativt laddad beteckning”, enligt Wikipedia.

Men Wikipedia anger även den andra och motsatta beskrivningen av anarki:

“Ett tillstånd som innebär frånvaro av härskare och statsmakt. Beteckningen används av anarkister i positiv bemärkelse om det ideala samhället”.

Wikipedia skriver också:

“Motsatsen till en anarkist är språkligt sett en arkist, det vill säga en anhängare av auktoritet, makt och egendom”

Så frågan är, om man måste välja, om man vill vara anarkist eller arkist.

De flesta som är antianarkister vet nog inte ens om att de är, i alla fall språkligt sett, arkister, det vill säga anhängare av auktoritet, makt och egendom.

Tittar jag i olika ordböcker är förvirringen stor, ja nästan kaotisk, när man ska beskriva vad anarkism är. Förhärskande är den negativa beskrivningen.

I ett par ordböcker jag har finns inte ens ordet “arkist” upptaget.

Den kanske mest kände anarkisten genom historien är Michail Bakunin. I Wikipedia finns ett avsnitt om förhållandet mellan Karl Marx och Bakunin. Från början var de vänner.

Men det “skar sig” mellan dem angående synen på statens roll och hur man ska se på staten i ett efterkapitalistiskt samhälle. Den som vill fördjupa sig i ämnet kan söka upp de oändlig källor inom litteratur som står till buds.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like