Så här såg Orrefors-smeden ut, som PG Vinge 1986 sände till Sydafrika, strax efter mordet på Olof Palme. Vinges tilltag är känt av Krister Petersson och mordutredningen. Foto: Lars-Erik Larsson / eFOLKET

Krister Peterssons “högintressanta spår” – säkert inte bara Skandia-mannen

I tidningar, etermedier och bloggar har idag livligt kommenterats förundersökningsledaren Krister Peterssons plötsliga informationsutspel om utredningsläget. Spekulationerna har handlat om utredningen kommer att läggs ner utan att någon åtalas.

Det Krister Petersson sa i tv-intervjun var att han hoppades att kunna åtala någon “ansvarig” för mordet inom de närmaste fyra månaderna. Dessutom sa han att man nu arbetar med “högintressanta” spår.

I kommentarerna har det ofta handlat om den så kallade Skandia-mannen. Denne avled år 2000. Det betyder att om Skandia-mannen var på något sätt delaktig i mordet på Palme så försöker nu utredarna, enligt Krister Petersson, identifiera hans medbrottsling eller medbrottslingar. För att förhoppningsvis också kunna åtala denna/dessa. Krister Petersson budskap måste rimligen förstås så att avlidna ensamma gärningsmän inte finns med i spaningsbilden.

Krister Petersson talar dessutom om spår i pluralis; flera spår, alltså.

Flera spår kan tolkas som skilda spår som går i olika riktning, separerade utan beröringspunkter.

Men flera spår kan också innebära spår som konvergerar och leder till en gemensam slutpunkt.

Olika spår behöver alltså inte vara konkurrerande och utesluta varandra.

Ett spår som utredningen med största sannolikhet undersökt de senaste åren är det som utgår från den kände svenske högerextremisten, före detta militären, skribenten och radiojournalisten Bertil Wedin. Denne värvades i slutet av 70-talet till den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Värvaren hette (och heter) Craig Williamson. Under 80-talt förestod han en avdelning (Long Reach) inom apartheidregimens säkerhetstjänst som var inriktad på lönnmord utanför Sydafrikas gränser. Under andra hälften av 70-talet var Williamson infiltratör i en av svenska socialdemokrater (bland annat Pierre Schori, Mats Hellström och den i samband med Lockerbie-attentatet omkomne före FN-kommissarien för Namibia, Bernt Carlsson) dominerad anti-apartheid-organisation med säte i Genève.

Wedin, med bostad på Cypern, var under 1986-87 aktiv desinformatör och försökte bland annat genom en turkisk tidning plantera ett detaljspäckat så kallat PKK-spår. Han har av flera sydafrikanska före detta säkerhetsagenter pekats ut som delaktig i mordet på Olof Palme.

När Krister Petersson tog över som förundersökningsledare hade Wedin endast vid ett enda tillfälle (under 30 år!) hörts av Palme-utredningen. Och då handlade det om ett meningslöst telefonsamtal i grabbigt vänskaplig ton. Ett samtal framdrivet av att medier uppmärksammat Wedin som en del av det så kallade “Sydafrika-spåret”.

Bertil Wedin var också redaktör på den högerextremistiska tidskriften Contra; vid sidan av EAP:s tidning “Ny Solidaritet”” den mest fanatiskt Palmehatiska periodiska skriften i Sverige.

Chef på Contras redaktion var en känd högerextremistisk profil: Carl Gustaf Holm. Denne hade en gång blivit utesluten av ungmoderaterna på grund sin högerextremism. Men tagits om hand av Sveriges så kallade “näringslivstoppar”. På Industriförbundet blev han den före detta högsta SÄPO-chefen P.G. Vinges skyddsling. Vinge hade 1970 i praktiken sparkats av Palme och den socialdemokratiska regeringen. Anledningen var att han förde desinformation från CIA och MI-6 vidare. Desinformationen handlade om att Olof Palme var agent för Sovjetunionen. Sedan 1970 var han så kallad säkerhetsdirektör på Industriförbundet.

CG Holm och PG Vinge fann varandra genom den gemensamma fanatiska fientligheten mot Olof Palme. Strax efter det att Palme avrättats skickade PG Vinge en present till Sydafrika. Det var en glasfigurin från Orrefors, föreställande en smed som slog sin slägghammare mot ett städ. Enligt en av apartheidregimens säkerhetsagenter gick aktionen mot Palme under täcknamnet Hammer. Figurinen inhandlade Vinge i Exportrådets butik. Exportrådet huserade tillsammans med Industriförbundet i Industrins hus, på Östermalm i Stockholm. Om figurinhistorien har eFOLKET i en tidigare artikel skrivit utförligt.

Runt årsskiftet 1986-87 fick Vinge en ny kompanjon i sitt nystartade bolag Vinge Integrated Protection (VIP). Nytillskottet hette Alf Karlsson, tidigare chef på SÄPO:s terroristrotel och under 1986 Säpos man i Hans Holmérs spaningsledning.

Liksom Bertil Wedin hade Alf Karlsson ägnat sig åt att efter förmåga, och faktiskt med strålande resultat, plantera PKK-villospåret. Han hade börjat redan strax före valet hösten 1985 med att offentligt slå fast att det enda egentliga hotet mot Olof Palme stavades PKK. Något som stora tidningar tjänstvilligt gjorde till löpsedlar.

Redan fyra dagar efter mordet försökte Karlsson förmå journalisten Charlie Nordblom – före detta maoistisk skribent på veckotidningen Gnistan, därefter författare av böcker på temat “Olof Palme är nog en sovjetisk mullvad” på Industriförbundets och SAF:s förlag Timbro –  att intressera sig för PKK-spåret. I april 1986 stötte han på Nordblom igen om att han borde skriva om PKK som huvudspåret i mordspaningen. Charlie Nordblom skrev nu för den halvpornografiska veckotidningen Lektyr. Alf Karlsson såg till att Nordblom fick sitta en hel dag på SÄPO och bläddra igenom idel hemligstämplat material. Resultatet blev en serie på tre artiklar. Stor spridning bland folk landet runt, och ett startskott för Holmérs jakt på kurder.

[Charlie Nordboms berättelse. Videoinslag. Klicka här.]

Alf Karlsson har inför Juristkommissionen ogenerat ljugit om sina förehavanden under mordnatten och vid flera tillfällen sett till att “känsliga” tips (som det från von Birchan om CIA) försvunnit och att förhör med högerextremister (som de näringslivsfinansierade Palme-hatarna Enerström och Petré) inte blivit av.

Som vi ser löper en synnerligen kort kedja av nära samarbete och lojalitet från Alf Karlsson till PG Vinge till CG Holm till Bertil Wedin till Craig Williamson. Slutlänken kan med stor sannolikhet skrivas: Ett sydafrikanskt mordkommando.

Utesluter detta att den så kallade Skandiamannen på något sätt är involverad? Egentligen inte alls. Från Sydafrikanskt håll har nämnts en behjälplig grupp spanare (Stay Behind?), under ledning av en kvinna. I anslutning till mordplatsen gjordes under fredagskvällen många observationer bestående av walkie-talkie-män. Dessutom två observationer (20.30, Sveavägen-Apelbergsgatan, och 23.15, gående på  Malmskillnadsgatan i riktning mot Tunnelgatan/trappkrönet) bestående i båda fallen av en walkie-talkie-grupp bestående av några män och en kvinna.

Vi är förvissade om att Krister Petersson och hans utredare intresserar sig för Skandiamannen och en möjlig grupp han kan ha ingått i.

Och det skulle förvåna oss mycket om inte också sökarljuset riktats mot den täta Palme-fientliga konstellationen Karlsson-Vinge-Holm-Wedin-Williamson.

Vi önskar Krister Petersson och hans utredare all lycka i jakten på Olof Palmes bödlar!

Ledarredaktionen

eFOLKET

You May Also Like