Sitta Vackert. Foto: Rolf Waltersson.

Kräv din rätt att få sitta vackert

Drottninggatan i Eskilstuna har byggts om och “piffats upp”. Bland annat med några bänkar där man kan sitta och vila och titta på utsikten, om det finns någon utsikt värd att titta på.

Detta har vållat upprörda känslor. Så upprörda att en insändarskribent i den lokala tidningen Eskilstuna-Kuriren under signaturen “Vem valde att placera bänken här” klagar på att bänkarna är vända åt fel håll.

När jag idag besiktigade platsen för att se med egna ögon, kan jag hålla med om att utsikten inte är mycket att hurra över.

Bänken är placerad med ryggstödet mot gatan (bild 1). Framför näsan har man då en av Eskilstunas fulaste byggnader, enligt min mening. Det är parkeringshuset till det som från början hette Domus varuhus. Ja ni ser själva vilken inspirerande utsikt man har (bild 2). Mitt framför näsan har man också ett elskåp där det nu sitter en sönderriven affisch med budskapet “Kräv din rätt”.

Nu har “Vem valde att placera bänken här?” fått svar på sin fråga från ansvarig tjänsteman på kommunen som förklarar att man “i gestaltningsarbetet har jobbat med en möbelzon där alla möbler (inklusive träd, cykelställ, papperskorgar etcetera) är placerade”.

Ryggstödet på bänkarna är vända mot trafiken av tre anledningar:

  1. När man sitter på någon av bänkarna är man vänd mot gångstråket längs gatan, inte mot trafiken.
  2. Det upplevs ofta som otryggt att ha personer passerande bakom ryggen och längs Drottninggatan har vi en hel del gångtrafik.
  3. Om bänkarna varit vända mot gatan så hade man sannolikt upplevt att man kom för nära trafiken, med tanke på att de står i möbleringszonen. Bänkarnas syfte är att ta en kort paus, eller vila om man har svårt att gå längre sträckor. Det är inte “utsikten” som är det primära”,

—svarar Anders Enesved områdeschef byggnation, stadsbyggnadsförvaltningen.

Jag är ju ingen expert på detta med placering av bänkar inom möbelzoner, så man kanske borde hålla käften.

Men om det nu promt ska stå en bänk att vila på just vid Domus parkeringshus så kan man fråga sig – varför inte placera bänken intill garagets fasad? Då hade man haft “ryggen fri” och samtidigt haft uppsikt över både gångtrafik och biltrafik. Om någon liten blomsterkruka fått plats i gestaltningsarbetet kunde man även fått något att titta på om man inte är nöjd med bara asfalt, sten och betong.

Men om man tittar riktigt noga ser man faktiskt en liten grön planta som letat sig upp i springan mellan en betongplatta och parkeringshusets vägg (inringat med rött). Kanske därför man valde den platsen för bänken?

En liten grön planta. Foto: Rolf Waltersson.

“Kräv din rätt att få sitta vackert”

Rolf Waltersson

You May Also Like