18/12 – Fascistisk terrorisme i elitenes tjeneste

Publicerad på norska på bloggen Midt i Fleisen. med velvillig tillatelse fra Investig’action.

For femti år siden, den 12. desember 1969, eksploderte en bombe i en bank som ligger ved Fontana-torget, i sentrum av Milano. Bombingen, som etterlot sytten døde og flere titalls sårede, ble fulgt av tre andre eksplosjoner i Roma i løpet av bare en time. Den innledende politietterforskningen retter seg mot det anarkistiske miljøet, og dusinvis av aktivister blir arrestert i årets siste uker.

fra Investig’action.

Til tross for sin nådeløshet, klarte myndighetene fremdeles ikke å gi den ekstreme venstresida skylden, noe som førte til at de tre år senere satte fokus på nyfascistiske strukturer. Selv i dag, og selv om skylden til den høyreekstreme organisasjonen Ordine Nuovo er bevist, hersker det fortsatt tvil om hvem de virkelige sponsorene bak disse angrepene var.

Sporet av det som kalles den dype staten er likevel det mest favoriserte: uformelle strukturer som ikke nølte med å ty til nyfascistiske organisasjoner for å skape et klima som bidro til den nådeløse undertrykkelsen av revolusjonære organisasjoner. Kort sagt, den «fascistiske hånden til den kristendemokratiske ledelsen» som filmskaperen Pier Paolo Pasolini henviste til i tekster skrevet kort tid før hans mystiske død i 1975. Kristendemokratene, partiet med makten i Italia siden 1945, fryktet faktisk økningen i makten til sine kommunistiske rivaler, hvis valgresultat ofte oversteg 25% av stemmene på nasjonalt nivå og som hadde en viss støtte fra gaten.

Faktum er at Italia i 1969 var en virkelig sosial vulkan. I likhet med andre europeiske nasjoner, opplevde landet sin andel av mobiliseringer året før, med et intensitetnivå som ikke var vanlig på kontinentet. Mellom 1966 og 1968 ble nesten 10.000 arbeidere og studenter dømt for aktivisme. Og bevegelsen vaklet ikke, siden 1969 var året for et imponerende antall arbeiderstreiker, fengselsopprør og studentdemonstrasjoner, som førte til den berømte «varme høsten», som har blitt historisk. Det må sies at i tillegg til det italienske kommunistpartiets makt, kunne man nå legge til den utenomparlamentariske venstresiden, som dukket opp på 1960-tallet og som særlig vil kulminere under opprørene i 1977.

Angrepene 12. desember var i alle fall et vendepunkt i denne politisk opprørte perioden og åpnet en ny syklus som amerikanske doktriner for opprørsbekjempelse ikke nølte med å beskrive som «lavintensitets-krig». Undertrykkelsen som rammer den folkelige bevegelsen og demonstrasjonen av statlig vold framskynder faktisk radikaliseringen av en fløy i den italienske venstresiden, noe som særlig fører til opprettelsen av flere organisasjoner for væpnet kamp, inkludert de beryktede Røde brigader. Men 1970-årene var også årene med italiensk autonomi, som gjennom grupper som Potere Operaio og Lotta Continua stilte spørsmål ved kommunistpartiets hegemoni i fabrikkene.

For å forstå denne politiske perioden som en helhet, er det nødvendig å vise til det internasjonale politiske klimaet, siden det utgjorde en trussel om en revolusjonær forandring for de italienske regjerende klassene. Ungdomsbevegelsene og den revolusjonære kampen i mange europeiske land, Vietnams motstand mot amerikansk imperialisme, de antikoloniale frigjøringsbevegelsene i Afrika og Asia, parallelt med utbruddet av den syvende systemiske krisen i kapitalismen på 1970-tallet, er alle elementer som er deler av et sydende internasjonalt sjakkbrett som presset det italienske borgerskapet – i koordinasjon med de amerikanske hemmelige tjenestene – til å starte en uerklært krig mot all revolusjonær agitasjon.

Et halvt århundre senere har spenningens strategi endret seg, men ikke substansen. Det er ikke overraskende at fremveksten av ytterste høyre på global skala gir plass til et nytt rom der visse praksiser blir regelen snarere enn unntaket. Det skapes et nytt klima av «stor frykt» som blir bekreftet med gamle fiender gjort til nye – migranter, fattige, arbeidere og folkene som gjør motstand. I Italia og i verden virker sosial fred som en fjern drøm, nesten like mye som den 12. desember 1969.

You May Also Like