12/7 – Forsvaret er omgjort til en innsatsstyrke til bruk i NATOs strategi for globalt herredømme

Artikeln finn publicerad på den norska sidan Spartakus.

Mens Forsvaret er omgjort til en innsatsstyrke til bruk i NATOs strategi for globalt herredømme, blir forsvaret av Norge i stigende grad outsourcet, Nord-Norge gjort til alliert baseområde, og norske bedrifter nærmest fullintegrert i den amerikanske krigsindustrien.

Fra å være et betydelig invasjonsforsvar, som skulle sikre Norges territorium, har vi fått et lite, spesialisert innsatsforsvar, som stiller avanserte stridskrefter til rådighet når NATO ber oss om det. Derfor er Forsvaret i dag en global aktør, i praksis en leiehær, som settes inn i konfliktområder der den vestlige imperialismen møter motstand.

Av samme grunn har Norge ikke lenger et troverdig forsvar av eget territorium. Vi har forlatt basepolitikken, og det meste av reservasjoner som det var tverrpolitisk enighet om i de første 50 årene av NATO-medlemskapet, og åpnet landet vårt opp for utenlandske stridskrefter. Vi kan nærmest snakke om en utkontraktering – en outsourcing – av forsvaret av Norge. De fremste vestlige imperialistmaktene har etablert seg på norsk territorium.

Läs hela artikeln

You May Also Like