Israels koloniala erövring av Palestina – När en bild säger mer än tusen ord

Det blodbad vi nu ser i Israel och Palestina är fruktansvärt och oförsvarligt. Alla måste ta sitt ansvar och ta sitt förnuft tillfånga. Hamas är en terrororganisation, och de anfall man nu gjort in i Israel går inte att försvara hur mycket man än vrider och vänder på argumenten. Men man kan, åtminstone till en del, finna en förklaring  – till att tragiskt nog en terroristiskt strömning uppstått – utifrån hur det palestinska folket behandlats och misshandlats ända sedan staten Israel bildades 1948.

Undan för undan har palestinierna trängts tillbaka. Berövats sitt land bit för bit. De olagliga israeliska bosättningarna inne på ockuperade Palestinska områden har även fördömts av FN. Liksom FN:s stora medlemsmajoritet på folkrättens grund fördömt kvarhållandet, i praktiken annekteringen, av de 1967 erövrade områdena. Men med USA i ryggen har Israel ansett sig kunna strunta i folkrätten. Och från Västs regeringar har, trots det odiskutabla folkrättsbrottet, inga krav på sanktioner mot Israel höjts.

Från israeliskt håll säger man att det är Palestina (den här gången Hamas) som började. Från palestinskt håll säger man att det är Israel som genom sina ockupationer, fördrivningar, apartheidpolitik och återkommande massiva våldsanvändning bär skulden till den rådande konflikten.

Men grym och besinningslös hämnd löser inga problem –framför allt inte när man ger sig på och mördar obeväpnade civila och barn.

Staplarna talar sitt tydliga och skrämmande språk. Statistiken, som sammanställts av FN, visar också att offren bland palestinierna varit mångdubbelt fler än offren bland israelerna. Det är kolonialmakten Israel som, även under senare år (från 2008 och framåt), stått för den massiva våldsanvändningen.

En komplicerad konflikt

Dessutom är konflikten komplicerad på många plan. Det finns motsättningar inom det palestinska folket, på samma sätt som det finns motsättningar och delade meningar inom Israel, där massor med människor protesterar mot den nuvarande högerkonservativa regeringen och de nya lagarna som sätter demokratin ur spel. Och bland israelerna finns också en strömning, om än under senare år försvagad, som kraftigt kritiserat behandlingen av palestinierna.

Man kanske inte alltid kan vända andra kinden till, som det står i skriften; “Om någon slår dig på högra kinden, så vänd den andra mot honom”.

Men “öga för öga, tand för tand”, som det också står i skriften, är heller inget att rekommendera. Det innebär bara en upptrappning av våldet. Precis det vi ser nu när det gäller gängkriminaliteten i Sverige där skjutningar och sprängningar oftast är hämndaktioner. Och de mest hänsynslösa får överhanden och driver våldsspiralen i accelererande hastighet.

I bakgrunden finns också Iran och flera andra länder som har sin “agenda” när det gäller Israel/Palestina. Det finns ett “stormaktsspel” bakom det hela, och högerkrafter i Israel har länge, tillsammans med sina gelikar i USA, förordat ett angrepp på Iran. Dessutom finns det nu så mycket hat som förblindar synen och försvårar en fredlig lösning.

Ledande företrädare för FN och EU har nu protesterat mot Israels storskaliga angrepp på civilbefolkningen i Gaza. Och även om stängningen av tillförseln av el, vatten, bränsle och mat har dessa företrädare slagit fast att det handlar om ett brott mot krigets lagar. Det är bra att dessa företrädare varit tydliga. Frågan som reser sig blir dock hur man i praktiken tänker sätta press på Israel och/eller undsätta den fruktansvärt utsatta befolkningen på Gazaremsan.

Samtidigt har USA:s regering understrukit att man “står på Israels sida i kriget”. Nya vapen till Israel inför en markinvasion av Gazaremsan har levererats, och ett US-amerikanskt hangarfartyg i Medelhavet närmar sig.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har offentligt utsagt att det man planerar är en aktion så omfattande och genomgripande att palestinierna kommer att minnas den i generationer framöver.

Att alla anständiga och förnuftiga krafter nu gemensamt anstränger sig för att stoppa det pågående dödandet och om möjligt rida spärr mot den hotande totala katastrofen är en skriande nödvändighet.

När detta skrivs nås vi av nyheten att Israels regering anser sig kunna behandla Gazas två miljoner som gisslan. Man kräver att Hamas släpper de israeler som organisationen tagit som gisslan innan det kan bli tal om att låta en droppe vatten eller någon annan förnödenhet komma in till civilbefolkningen på Gazaremsan. Denna hållning är liksom Hamas gisslantagande naturligtvis ett flagrant brott mot krigets lagar.

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like