10/5 – Atilio Borón om USA:s och NATO:s provokativa strategi

Om textens författare:

Atilio Borón, argentinare, Filosofie doktor Harvard University.[2]

F.d. professor i statsvetenskap vid Latin American Social Sciences Institute och vid Buenos Aires universitet i.[3] Han varit generalsekreterare för CLACSO, latinamerikanskt akademiskt paraplyorgan 2005 skrev han World Social Forums Porto Alegre-manifest.

Vid CLACSO är han direktör för Buenos Aires programmet för distansutbildning, chef för Centrum för europeisk och latinamerikansk forskning i Buenos Aires.[3] Är också krönikör i en nationell argentinsk tidning.[2]

Han har kallat USA för ett “terroristhot mot världsfreden”.[5] Han har också varit kritisk till Israels systemiska rasism.[2] Han har uttryckt sitt ogillande mot den USAs hantering av Julian Assange.[5] Borón har också fördömt Barack Obama för att ha beordrat mordet på Muammar Gaddafi.[6]

2009 fick han UNESCOs internationella José Martí-priset för sitt bidrag till de latinamerikanska och karibiska ländernas integrationen, och inte minst, min vän.

2022-05-10
Eva Björklund,
som översatt Boróns text, med författarens tillstånd.

Atilio Borón. Foto: Digital Chronicle.

Innan han valdes till USA:s president var Dwight D. Eisenhower NATO förste befälhavare. I februari 1951, några månader efter tillträdet, skrev han ordagrant följande: “Om alla USA trupper som är stationerade i Europa i syfte att säkerställa det nationella försvaret inte har återvänt till USA om 10 år kommer detta NATO-projekt att ha misslyckats.”

Trupperna återvände inte och deras närvaro i Europa upphörde inte att öka. Inte nog med det, utan sedan föll Sovjetunionen ihop och i strid med västerländska regeringarnas (Clinton, Bush, Obama, Helmut Kohl,Tony Blair) högtidliga men ihåliga löften, att “NATO inte skulle flytta en tum österut” de förnödenheter och trupper till själva gränsen till Ryssland. Vilket tilltag! Var fienden inte Sovjetunionen och kommunismen?

Nej. Fienden var, och är, Ryssland, ett alltför stort och mäktigt land vars blotta närvaro, vare sig det är kommunistisk eller kapitalistisk, är ett hinder för USA:s planer på världsherravälde (Chomski dixit).

När Bill Clinton 1977 inledde NATO-utvidgningen samlade Eisenhowers barnbarn, Susan, underskrifter från 49 internationellt erkända specialister (militär, diplomat och akademisk) och publicerade ett öppet brev den 26 juni som sa att “planen för att expandera Nato är ett politiskt misstag av historiska proportioner”.

Susan hade uppfattat vad George Kennan sagt strax innan – den 5 februari i en artikel publicerad i New York Times.  Ingen mindre än George Kennan, diplomaten som med sitt berömda “Långa telegram” den 22 februari 1946, (under pseudonymen Mister X) till president Harry Truman hade lagt upp den politik för “inneslutning” av sovjetiska expansionismen, som kort därefter skulle leda till att bildades NATO.

Djupt störd av Clintons avsikter skrev Kennan att “NATO-expansion skulle vara det mest tragiska misstaget i USA:s politik under hela eran efter kalla kriget … eftersom det skulle föra Rysslands utrikespolitik i en riktning som definitivt inte skulle vara det. den vi vill ha.” (Se A Fateful Error – New York Times)

Clinton, och med honom hela finans-militär-industriella komplexet, ignorerade veterandiplomatens varningar och fortsatte med sin politik. Att stimulera krig och militära utgifter var vad Washington tänkt göra, eftersom politikerna i regering och kongressen finansierar sina politiska karriärer med bidrag från storföretagen i den militärindustriella sektorn.

Sovjetunionen hade inte hunnit kollapsa när George W. Bush Sr:s biträdande försvarsminister, Paul Wolfowitz, lade fram en “Guide for Defense Planning” som läcktes till pressen den 7 mars 1992, där det i första avsnittet stod:

Vårt första mål är att förhindra att en ny rival återuppstår, vare sig det är på forna Sovjetunionens territorium eller någon annanstans, som utgör ett hot. Vi måste eftersträva att förhindra att någon fientlig makt en region, med resurser, som skulle räcka till för att utgöra global stormakt.”

Skandalen var enorm och det extremt ensidiga innehåll ledde till att den, även i vissa etablissemangsmedia, beskrevs som imperialistisk. Det väckte också oro att dess författare utan vidare tvekan hävdade vikten av “förebyggande militära interventioner” för att neutralisera eventuella hot från andra nationer och förhindra enväldiga regimer från att bli supermakter. Dokumentet handlar naturligtvis uppenbarligen om postsovjetryssland.

Efter att dokumentet läckt till pressen publicerade Pentagon en urvattnad versionen, i själva verket bara ett försök till “skadekontroll” som utan framgång försökte mildra sitt mest brutala avsikt med diplomatiskt språk, men utan att till minsta uns överge “Guidens centrala teser”. (USA:s strategi var att se till att inga rivaler skulle uppstå – The New York Times, 3 aug 2022)

Återuppbyggnaden av Rysslands ekonomiska och militära makt gav upphov till nya funderingar och “policypapper” som rekommenderade Vita huset olika handlingsvägar. De militära framstegen i Ryssland blev uppenbara i dess avgörande betydelse för det jihadistiska upproret nederlag i Syrien, ett träsk som skapades av Washingtons beslut att störta Bashar al-Assad med hjälp av Islamiska staten och dess seriehalshuggare. Detsamma, när efter kuppen 2014 i Ukraina, i en plötslig operation Vladimir Putin, återintegrerade Krim i rysk jurisdiktion.

Men 2019 dyker ett viktigt dokument upp, publicerat av ingen mindre än Rand Corporation och vars rubriken säger allt: “Om att utvidga och få Ryssland ur balans.”

Det är en lista på “icke-våldsamma och kostnadskrävande alternativ” som USA och allierade skulle kunna främja för att stressa Ryssland att obalanserat överutvidga sin ekonomi, och väpnade styrkor och undergräva regimens stabilitet. Rand Corporation undersöker noggrant de olika områdena och lägger fram alternativ för vart och ett. Till exempel inom ekonomin, införa sanktioner och handelshinder, sätta stopp för Europas beroende av rysk gas, gynna USAs gasexport till Europa och uppmuntra forskare och personer med hög teknisk utbildning att utvandra för att beröva Ryssland dessa mänskliga resurser. För vart och ett av dessa alternativ uppskattades sannolikheten för att åtgärden skulle lyckas, dess fördelar, samt dess kostnader och risker, och därifrån formulerades en rekommendation.

På det militära området övervägde USA först och främst att ge vapenhjälp till Ukraina, öka stödet till de syriska rebellerna, främja liberalisering i Vitryssland, stärka banden mellan USA och länderna i Sydkaukasien och minska det ryska inflytandet i Vitryssland och Centralasien. Återigen bedöms sannolikheten för framgång, fördelar och dess kostnader.

Återuppbyggnaden av Rysslands ekonomiska och militära makt ledde till nya fundering och “policypapper” som rekommenderade Vita huset olika handlingssätt. Rysslands militära framsteg blev uppenbara i deras avgörande roll för det jihadistiska upprorets nederlag i Syrien, ett träsk som Washingtons skapade för att störta Bashar al-Assad med hjälp av Islamiska staten och dess seriehalshuggare. Detsamma, när efter kuppen 2014 i Ukraina, när Vladimir Putin i en plötslig operation, återinförde Krim i rysk jurisdiktion.

Se rapporten: Overextending and Unbalancing Russia.

Slutsats: som vi sa innan vi kände till detta dokument och när vi kollar noggrannare har kriget i Ukraina omoraliskt provocerats fram av USA och europeiska allierade. Utan att beakta krigets fruktansvärda mänskliga kostnaderna, som västmakterna nu gråter krokodiltårar över, stängde de alla alternativ för Ryssland, som till och med vid ett tillfälle föreslog att de skulle inleda samtal om att gå med i Nato, en attityd som inte väckte minsta avsikt i de mycket demokratiska och humanistiska västmakterna att ens börja prata om ämnet.

Inget av de befogade ryska kraven i fråga om säkerhet hörsammades, som om en stabil och säker världsordning kunde byggas för alla, utan att beakta en supermakt som Ryssland, som trakasseras från Östersjön till Svarta havet.

Wolfowitz och Randens ondsinta planer är ovedersägligt vältaliga. Det är den färdplan som USA har utformat för att, med de föraktliga europeiska regeringarnas medverkan, förstöra Ryssland som det gjorde med Jugoslavien.

Ingen kan förutse hur detta krig kommer att sluta. Det är dock värt att komma ihåg med Clausewitz att Ryssland i århundraden angreps, trakasserades och invaderades. I varje fall verkade det först som att debaclet skulle vara oundvikligt, men Ryssland lyckades vända det som verkade vara ett förutsägbart resultat och besegra sina angripare. Blir det annorlunda den här gången?

(Hämtat från ALBA Mail)

Boróns författarskap:

Bibliography

 • The Right and Democracy in Latin America (co-edited with Douglas A Chalmers and Maria Do Carmo Campello de Souza, 1992)
 • State, Capitalism, and Democracy in Latin America (1995)
 • Peronismo y Menemismo: Avatares del Populismo En La Argentina (1995)
 • Tiempos Violentos: Neoliberalismo, Globalizacion y Desigualdad En America Latina (1999)
 • Tras El Buho de Minerva: Mercado Contra Democracia En El Capitalismo de Fin de Siglo (2000)
 • The Clasicos En El Debate Latinoamericano (2002)
 • Estado, Capitalismo y Democracia En America Latina (2004)
 • Nueva Hegemonia Mundial: Alternativas de Cambio y Movimientos Sociales (2004)
 • Las Reformas Educativas En Los Paises del Cono Sur (2005)
 • Empire and Imperialism: A Critical Reading of Michael Hardt and Antonio Negri (2005)
 • Que Hacer? (2005)
 • La Teoria Marxista Hoy: Problemas y Perspectivas (2006)
 • Politica y Movimientos Sociales En Un Mundo Hegemonico (with Gladys Lechini, 2006)
 • Reflexiones Sobre El Poder, El Estado y La Revolucion (2007)
 • Socialismo Siglo XXI: Hay Vida Despues del Neoliberalismo? (2008)
 • América Latina en la Geopolítica del Imperialismo (2012)
 • El hechicero de la tribu. Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina (Ediciones Akal, S.A., 2019)

You May Also Like