Kortare arbetstid förbättrar sömnen

Anställda som jobbar sextimmarsdag sover bättre och är mindre stressade, visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet, skriver Arbetet den 29 december.

En forskargrupp har under 18 månader följt 580 anställda vid 33 arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Deltagarna delades in i två grupper där den ena fick jobba 75 procent med bibehållen lön medan den andra fortsatte sina heltidsarbeten.

Arbetsplatserna anställde personal för att täcka upp för den kortare arbetstiden, så att inte arbetsbördan skulle bli tyngre.

Studien visar att gruppen med kortare arbetstid sov bättre och upplevde mindre stress och oro. De positiva effekterna var de samma oavsett kön, ålder och om man hade familj eller inte.

– Det är kanske inte ett så oväntat resultat att folk mår bättre om de jobbar mindre. Men styrkan i studien är att vi jämfört med en kontrollgrupp som inte fick någon arbetstidsförkortning, säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet, som lett studien.

Forskarna är medvetna om att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren.

– Men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader, avslutar Helena Schiller.

You May Also Like