Klimatskeptikernas konspirationsteorier: “Vi lever fortfarande i fossilindustrins förnekelsekampanj”

Idag lyssnade jag på en repris från Vetenskapsradion Klotet, P1. Det var en repris från 8 september.

Jag hörde inte programmet från början. Men det jag hörde var så intressant att det finns anledning att gå in och lyssna på hela programmet som har rubriken:

Klimatskeptikernas konspirationsteorier: “Vi lever fortfarande i fossilindustrins förnekelsekampanj” – Vetenskapsradion Klotet. Sveriges Radio P1.

I en utskrift från programmen kan man läsa:

“Kunskapen om hur klimatet förändras är starkare än någonsin. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC slås fast att det otvetydigt är människans utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser som påverkar jordens uppvärmning…”

I programmet hänvisas till hemliga dokument från 1950-talet som visar att fossilindustrin i USA redan då var fullt medveten om att användningen av fossila bränslen påverkar jorden uppvärmning som i sin tur leder den klimatkris vi nu börjar inse vidden och allvaret av.

Det var fossilbolagens egna forskare som avslöjade detta, men som fossilindustrins ledare valde att hemlighålla. Det framgår från ett dokument från 1959 som hänvisas till i programmet.

I stället startades breda kampanjer och lobbyverksamhet. Man ville bemöta alla de forskningsrapporter som började dugga allt tätare och som slog fast att människan genom sitt sätt att leva resulterar i den globala uppvärmningen, och att vi måste kraftigt minska, och med tiden helt avskaffa, förbränningen av kol, olja och gas.

Man ville med alla medel försena och förhindra statliga regleringar och begränsningar vad gäller användande av fossila bränslen.

Man hävdade att statliga lagar som begränsar användningen av fossila bränslen var ett brott mot “den fria företagsamheten”.

På senare tid ser vi att “klimatförnekarna” blir alltmer aktiva. I sociala medier och “alternativa medier” på högerkanten sprider man sina klimatförnekande teorier. Man försöker sprida tvivel om de vetenskapliga rapporterna, att det är någon slags världsomfattande konspiration som ligger bakom alla alarmerande klimatvarningar. Ungefär som att det finns någon världsomspännande konspiration bakom covid-vaccineringen. Att man genom vaccineringen sprutar in något slags chip som gör att “etablissemanget” kan övervaka och kontrollera oss.

I programmet påvisar man också att dessa klimatförnekare till största delen är män, framför allt äldre män, som har sin politiska hemvist på högerkanten.

PS. Jag brukar ibland leka med tanken – “Tänk om forskarna har fel. Tänk om den uppvärmning av jorden vi nu ser bara är naturens egen variation. Vi har ju haft perioder av värme, och av istider tidigare”.

Finns det ändå inte anledning att se över och begränsa vår rovdrift på “moder jord”? Vi i Sverige lever ju som om vi hade 4 jordklot att ösa resurser ur. Det kan ju inte vara hållbart i längden oavsett om det leder till global uppvärmning eller inte.

Rolf Waltersson

You May Also Like