Den imperialistiska krigsmaskinen producera för död och förintelse. Den här mannen håller på att montera en missil som kostar 600 000 kronor på en drönare som kostar 240 miljoner kronor, så att den kan flyga till en kostnad av över 30 000 kr i timmen för att döda några människor i Jemen som lever på mindre än tio kronor om dagen.

Kamp mot krig och militarism – del 1

Tredje världskriget har kanske redan börjat. Andra världskriget började med angreppet på Polen i september 1939, men man kan också säga att det började i Spanien 1936 eller med Italiens angrepp på Etiopien året innan. Började det i Asien när japanerna anföll Pearl Harbor 1941 eller när de angrep Kina 1937?

Det var många konflikter, både inom och mellan länder som flätades samman till det som vi kallar ett världskrig. Både det första och det andra lyckades Sverige klara sig undan.

Idag är vi varken neutrala eller alliansfria. Vi är underordnade den europeiska unionens gemensamma utrikespolitik.

Det finns ingen svensk vapenindustri. Det gamla Bofors AB blev två bolag. Det ena är BAE Systems Bofors, som ägs av amerikanska BAE Systems som i sin tur ägs av det brittiska BAE Systems.

Det andra bolaget är Saab Bofors Dynamics. Det ägs helt av Saab och Saabs stora ägare är wallenbergarnas Investor men också – BAE Systems.

Det svenska försvaret är samordnat med, och inordnat i Nato. Den svenska staten upplåter en stor del av Lappland till Nato-länders militära flygövningar.

Ett avgörande kliv in i Nato togs med det så kallade värdlandsavtalet. I övningen Aurora 17 förra året testades vi som värdland och amerikanskt pansar rullade på svenska vägar. Sverige deltar sedan många år under Natos kommando i kriget i Afghanistan.

USA vill vara världspolis, men det kostar och de vill gärna att fler är med och krigar och att fler är med och delar på notan.

Väldigt många människor i vårt land vet inte vad som hänt. Mycket har gjorts bakom ryggen på både folk och riksdag. Allt det praktiska är redan ordnat. Nu återstår det sista steget, ett fullt medlemskap i Nato.

Den propaganda och den krigshets som nu sköljer över oss syftar till att vi ska acceptera Nato och att vi ska acceptera att en ökande del av våra skattepengar går till krigsförberedelser.

Kvar från kalla kriget finns ett lager med kärnvapen, stort nog att utplåna allt mänskligt liv. Krigsindustrin utvecklar nu nya modeller av kärnvapen.

Den som går med i Nato accepterar att kärnvapen kan komma till användning.

När utrikesminister Wallström ville att Sverige skulle ratificera FN-överenskommelsen om förbud mot kärnvapen, fick försvarsminister Hultqvist en vink från Washington att sådana hyss passar sig inte. Frågan har tills vidare gömts i en utredning.

Militär stoppar inte klimatförändringar, havsytans höjning kan inte bombas bort. Krigshandlingar och militära övningar är en betydande del av miljöförstöringen. Miljögrupper runt Vättern har visat hur artillerigranater förgiftar denna sjö, där en stor del av befolkningen tar sitt vatten.

Tal om “humanitära interventioner” kan inte dölja att krig är terror. “Smarta bomber” bygger ingen demokrati, de befriar inga kvinnor från förtryck och utnyttjande.

Det fanns de som tyckte att Natos aktion mot Libyen var en bra sak. Vi blev av med diktatorn Muammar Gaddafi, men till vilket pris? Vad blev resultatet – förutom att Sverige fick vara med på ett hörn och visa att Jas-planet är krigsdugligt. Sånt ökar ju exportmöjligheterna.

Det fanns de som hoppades att USA skulle ta bort Assad från Syrien. Men man kan inte använda den imperialistiska krigsmaskinen för demokratiska och revolutionära syften. Det maskineriet har ingen av- och-på-knapp som vi kan kontrollera. Ropar du på Nato-insatser så godkänner du denna krigsallians och accepterar att vi ska fortsätta att producera för död och förintelse, att vi ska fortsätta leva under kapitalism och militarism.

Åke Eriksson

Detta är den första av tre artiklar som bygger på den inledning till diskussionen om kamp mot krig och militarism som Åke Eriksson höll vid Socialistiska Partiets Sommarforum 2018. De övriga två delarna kommer att publiceras i eFOLKET under maj 2018. Redaktionen.

You May Also Like