En stabil röst. Från valet 2018. Foto: Rolf Waltersson.

Ju mindre liberal en liberal är, desto oftare använder hen ordet liberal

I ledaren i liberala Eskilstuna-Kuriren (E-K) 30 mars under rubriken “Svensk liberalism har förlorat ett parti”, går E-K till hårt angrepp på Nyamko Sabuni och den högersväng hon styrt in partiet på.

Aldrig tidigare har ledaren för partiet som tidigare hette Folkpartiet använt ordet “liberal” så ofta som nu… I Nyamko Sabunis tal på söndagens partiråd skulle det stås upp för “den liberala samhällsmodellen”, “liberala svar” skulle sättas i fokus, “liberala värden” och rentav “liberala kärnvärden” försvaras och inte ges avkall på “liberal reformkraft”, skriver E-K.

Man kan säga att liberala Eskilstuna-Kurirens liberale ledarskribent sågar liberalernas kursändringen jäms med fotknölarna.

I ett svar på E-K:s ledare tillbakavisar Stefan Krstic, förbundsordförande för Liberalerna i Sörmland och gruppledare i Eskilstuna, kritiken från E-K:

“Partiets beslut handlar om att vi vill genomdriva liberal politik… Vi kommer aldrig att göra avkall på vår liberala värdegrund… Att stå upp för mänskliga rättigheter, motverka samhällets orättvisor och kämpa för ett mer jämställt Sverige ingår i en liberal värdegrund”, skriver Stefan Krstic i E-K 1 april.

Men att “stå upp för mänskliga rättigheter”, att “motverka samhällets orättvisor” och att “kämpa för ett mer jämlikt Sverige”, finns det väl andra partier som säger att de gör. Partier som inte kallar sig liberala.

Det är som goddag yxskaft – “Mitt parti är för allt som är bra och mot allt som är dåligt”.

Om nu liberalerna vill “motverka samhällets orättvisor”, varför väljer man då att genomdriva slopad värnskatt – en skattesänkning som ger liberalernas partiledare Nyamko Sabuni 40 000 kronor varje år i sänkt skatt?

Jag, som är Vänsterpartist, vill också ha “ett mänskligare samhälle”, “motverka samhällets orättvisor” och “kämpa för ett mer jämlikt Sverige”.

Har jag hamnat i fel parti? Borde jag gå med i Liberalerna i stället? Eller är det Stafan Krstic som hoppat i galen tunna och borde gå över till V, eller något annat parti som också säger sig “stå upp för mänskliga rättigheter”, “motverka samhällets orättvisor” och “kämpar för ett mer jämlikt Sverige.

Det verkar som att när de ideologiska linjerna, och skiljelinjerna, blir allt otydligare övergår man till de enkla självklarheterna och de reklamliknande förenklade slagorden. Vi ser och hör det ofta.

 • C: “Framåt”.
 • M: “Nu tar vi tag i Sverige”
 • L: “En stabil röst”
 • SD: “Heja Jimmie!”
 • KD: “För ett ljusare Sverige”

Okej, jag vet att valaffischer främst syftar till att “skapa valstämning” och “elda upp massorna”. Men ska man inte förvänta sig det minsta uns av politiska “budskap”. Nu blir det lika tomt som “Thing go better with Coke”. Vad är det som går bättre?

På tal om ideologier och skillnader/likheter. Jag roade mig med att slå i “Bonniers svenska ordbok” 1988:

 • “Liberalism. Politisk åskådning som starkt betonar den enskilda människans frihet och även frihet för marknadskrafterna”.
 • “Nazism. Den nationalistiska och antisemitiska rörelsen som härskade i Tyskland 1933-45, ledd av Hitler”.
 • “Fascism. Antidemokratisk politisk rörelse (urspr. I Italien)”
 • “Konservatism. Politisk åskådning (‘höger’) som motsätter sig stora förändringar av samhället”.
 • “Kommunism. Politisk ideologi som har utgått från idén om ett klasslöst samhälle där alla produktionsmedel är i allmän ägo; styrelseskicket i östblocket”.
 • “Socialism. Politisk åskådning enligt vilken produktionsmedlen skall ägas och förvaltas av samhället”.
 • “Syndikalism. En socialistisk (facklig) rörelse som bl.a. är emot statsstyrning o. för decentraliserade fackliga organisationer”.
 • “Anarkism. En politisk riktning som vill upphäva all reglerad samhällsordning”.

Det här är naturligtvis förenklade, och delvis vinklade, beskrivningar av några politiska ideologier.

Till exempel kanske inta alla anarkister håller med om beskrivningen av anarkism i Bonniers svenska ordbok.

Även att “styrelseskicket i östblocket” var kommunism, är något som inte alla skriver under på.

Är socialdemokratin för socialism? I ordboken står det bara “Socialdemokrat. Anhängare av socialdemokratin; Socialdemokraterna den vanliga benämningen för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Socialdemokrati en reformistisk politisk rörelse (jfr reformism)”.

Reformism enligt ordboken:

“Reformism. En socialistisk riktning som vill förvandla det kapitalistiska samhället genom successiva reformer, inte genom revolution”.

Striden om huruvida Liberalerna är ett liberalt parti lär fortsätta. Den gamla tidens socialliberaler lär vända sig i sina gravar när de hör dagens marknadsorienterade nyliberaler.

Rolf Waltersson

You May Also Like