Foto: Rolf Waltersson.

It´s All About The Money!!! – Graffiti vid Studiefrämjandet Västeråsvägen i Eskilstuna

Enda öppna graffitiväggen i Eskilstuna. Det är två skivor på cirka 6×2,5 meter som man kan måla på båda sidorna. Men det är bara två sidor som är synliga från Västeråsvägen. Det är Studiefrämjandet som tagit initiativ till dessa öppna väggar. Studiefrämjandet ordnar även kurser i graffitimålning.

Varför är majoriteten i Eskilstuna motståndare till att sätta upp öppna graffitiväggar?

2014 beslutade dåvarande majoriteten S, V och Mp att kommunen skulle sätta upp öppna graffitiväggar. Men efter att en ny majoritet bestående av S, M och C tog över revs beslutet upp 2015.

Det var, och är, främst Moderaterna som är rabiata motståndare till öppna graffitivägar som dom menar är inkörsporten till kriminalitet och illegalt klotter

Kommunen hade redan köpt in material för dessa väggar till en kostnad av 350 000- 400 000 kronor, om jag är rätt underrättad, och man hade börjat leta lämpliga platser.

Man hade bland annat funderingar på den tomma ytan vid Sveaplan där det tidigare låg en bensinmack.

Nu står dessa väggar magasinerade på Stadsbyggnadsförvaltningens förråd till ingen nytta. Således bortkastade pengar.

Kan jämföras med till exempel Västerås där det finns 990 kvadratmeter öppna graffitiväggar nere vid hamnområdet.

Rolf Waltersson

Lästips:

Foto. Rolf Waltersson.

You May Also Like