Insändare: Tack Stefan Löfven för din tid som partiordförande och statsminister

Jag har full förståelse för att du ska avgå. Att du orkat så här länge under det exceptionella tryck till följd av sossehat, flyktingskris, terrordåd, regeringskris och pandemi är imponerande.

Din tid som statsminister har visserligen krävt kännbara kompromisser, men också satsningar på jämlikheten. Högre barnbidrag, högre pensioner, höjd A-kassa och  fler utbildningsplatser, för att nämna några. Du har hållit ihop partiet i en svår tid och samtidigt lyckats visa hur svag, bräcklig och regeringsoduglig den borgerliga oppositionen är.

Nu väntar några spännande och för Sveriges framtid avgörande veckor. Vem som ska ta över som partiordförande efter dig är ännu oklart. Men det finns många väldigt kompetenta Socialdemokrater som med all säkerhet kommer att klara av att ta vid, stärka socialdemokratin och leda partiet in i framtiden. Ett stort ansvar vilar nu på valberedningen att lyssna på rörelsen och sålla fram en kandidat som kongressen i november kan ställa sig bakom. Att modernisera de interna processerna inom partiet och liksom i nästan alla andra demokratiska partier i Västvärlden ha öppna kandidaturer till ledande befattningar inom partiet, vore att föredra så att medlemmarna runt om i landet känner större delaktighet i valet av ny ordförande i Sveriges särklass största politiska parti.

Frågor som en blivande partiordförande kommer att få tampas med är en rättvis fördelningspolitik, anständigt pensionssystem och att staten återtar kontrollen och ansvaret över vår gemensamma välfärd. Ideologiskt drivna privatiseringar av skola och omsorg som resulterat i marknadsliberal rovdrift av det svenska folkhemmet måste sättas stopp för. Då och först då kommer väljare som upplever att ingen företräder deras intressen och som i sin vilsenhet vänt sig till ytterkantspartier att åter känna att Socialdemokraterna är också deras parti.

Kari Parman (S)
Gnosjö

You May Also Like