Insändare: Politiker – lyssna på industriarbetarna!

I valrörelsen har IF Metall drivit fyra krav. De är lika viktiga även efter valet, och vi kommer fortsätta driva dem oavsett vilka partier som ingår i en kommande regering. Vi kräver ökad trygghet i och mellan jobben, rätt att vara sjuka tills vi blir friska, att ingen ska behöva dö av jobbet och vi säger nej till osäkra anställningar och lägre löner.

När riksdagen öppnar kommer alla ledamöter få en folder med dessa krav från IF Metall. Där finns också några av de nästan 200 berättelser som medlemmar skickat till oss, viktiga berättelser från industriarbetarnas vardag. Om hur sjukdom eller arbetslöshet kan rasera tryggheten och privatekonomin. Om rädslan att skada sig på jobbet. Om rädslan att bli utbytt om politiker sänker löner för vissa grupper.

En stark industri är helt nödvändig för Sveriges ekonomi och välfärd, men vi behöver politiker som förstår vår verklighet för att kunna göra ett bra jobb. Vår uppmaning till alla politiker är därför att lyssna på industriarbetarna. Driv en politik som ger oss goda förutsättningar att bidra till samhällsbygget.

Lyssna på någon som vet!

Robert Fredriksson, avdelningsordförande IF Metall Mälardalen
Joakim Rönnberg, valledare IF Metall Mälardalen.

You May Also Like