Insändare: Vi behöver politiker som tar arbetsmiljön på allvar

Fyra av tio medlemmar i IF Metall har varit rädda att de ska skada sig på jobbet det senaste året. Det visar en ny Novus-undersökning.

Industriarbetarna drar slutsatser av hur verkligheten faktiskt ser ut.
I yrkesgruppen gjutare, svetsare och plåtslagare med flera har över 35 procent haft besvär som orsakats av arbetet under de senaste 12 månaderna, visar Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär 2016. Även de stressrelaterade sjukdomarna ökar.

Alliansregeringen skar ned resurserna till Arbetsmiljöverket och lade ner det världsledande Arbetslivsinstitutet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nu ökat antalet arbetsmiljöinspektörer och startat en ny myndighet för kunskap om arbetsmiljö. Det är steg i rätt riktning, men det räcker inte.

Vi vill se kraftfulla satsningar på de regionala skyddsombuden. De spelar stor roll för säkerheten på mindre arbetsplatser som saknar egna skyddsombud.

Samtidigt behövs större resurser till polis och åklagare att utreda arbetsmiljöbrott. När arbetsplatsolyckor inträffar måste rättsprocessen bli bättre och snabbare. Det ska kosta om man slarvar med säkerheten.

Marie-Louhise Carlson, RSO IF Metall Mälardalen
Peter Andersson, RSO IFMetall Mälardalen
Jesper Lindgren, RSO IF Metall Mälardalen
Kimmo Kinisjärvi, RSO IF Metall Mälardalen
Matz Lönn, RSO IF Metall Mälardalen
Lars-Åke Ahlm, RSO IF Metall Mälardalen
Jony Kaijankoski, RSO IF Metall Mälardalen
Marita Sfer, RSO IF Metall Mälardalen
Tommy Keijser, Ansvarigt RSO IF Metall Mälardalen​

You May Also Like