Foto: Anonym, England. / pixabay

Insändare om miljön: Krafttag nödvändiga

Då den extremliberala marknadsekonomins totala oförmåga att hindra ökade koldioxidutsläpp med utsläppsrätter och andra laissez faire – (låt gå) “åtgärder”, måste, ju längre detta får fortgå, hårdare regleringar och omställning av det nuvarande samhällets ekonomi beslutas av och med politiska åtgärder.

När den nuvarande politiska ledningen inom Sverige, EU och hela den kapitalistiska sfären anser att den skada som fusket med utsläpp av miljoner bilar, en skada som inte går att reparera!, löses med böter! Ja, då inser man att deras insikter om den allvarliga situation som mänskligheten står inför är i det närmaste noll. För; har någon sett att dessa miljardböter lotsats direkt till åtgärder mot miljökrisen?
Inom en snar framtid står vi inför så allvarliga problem (luften, vattnet jorden) att partiella undantagstillstånd måste införas.

Vattenransonering i stora delar av landet som exempel. Det är en realitet i stora delar av världen redan nu, men inte som resultat av medveten och planmässiga politiska beslut, utan i en djungelns lag som är marknadsekonomins nakna hårda realitet! Inför, med politiska beslut, fördubbling av priset på utsläppsrätterna, bilförbud inom storstäder, gradvis tills en akut kollektivtrafiklösning kommer på plats, förläng studietiden inom skolväsendet med minst ett år för utbildning inom miljövårdande områden! Detta är fullt möjligt då ökade avgifter på utsläppsrätterna, bensinskatter m.m. direkt lotsas till denna utbildning. S.k. miljösmarta arbeten får skattelättnader, och även direkt miljöinriktade arbeten får en medborgarlön utöver sin vanliga lön.

Lokalt: expropriationsrätten för kommunen tas bort om planerad verksamhet bidrar till miljöförstörande verksamhet (ökad biltrafik, ingen utbyggd infrastruktur
med kollektiva lösningar!) Omedelbar utbyggnad av vattenreningsverk för rening av kemikalier och medicinrester, tekniken finns och har provats med framgång i Linköping. Listan kan förlängas, det är den politiska viljan som saknas!

Peter Danngren

You May Also Like