Insändare: Har du koll på hur barn och pedagoger mår i förskolan?

Har du koll på hur många barn i förskoleålder det finns i Sverige just nu? Eller kommer finnas i framtiden?
Näe, inte vi heller. Väldigt många gissar vi.

Har du koll på varför våra beslutsfattare och politiker bortprioriterar resurser och pengar som är så viktiga för våra barns förskolemiljö och pedagogiska utbildning som är lagstadgad? Näe, inte vi heller. Men besluten gör oss både arga och ledsna!

Har du koll på hur pedagogerna inom förskolan mår idag? Inte?
Vi kan berätta att vi föräldrar har uppmärksammat något under en längre tid. Att våra pedagogers arbetsmiljö och situation har försämrats.

Vi har många fantastiska och underbara pedagoger som ger allt av sig själva för att ta hand om det mest värdefulla vi har, våra barn. De gör allt för att barnen ska få en trygg och säker förskolemiljö, gör allt för att förbereda våra barn inför skolstarten genom att lära barnen det sociala samspelet, allt från likabehandlingsplaner till hur de kan sätta gränser och be om hjälp, de utvecklar våra barns kreativitet och fantasi. Tyvärr prioriteras inte förskoleverksamheten tillräckligt när politikerna lägger budgetar och skapar riktlinjer. Idag har vi för stora barngrupper, vilket skapar en ohållbar förskolemiljö för våra barn, och utgör en fara; vad händer när en av pedagogerna är på rast och en annan behöver hjälpa ett barn på toaletten? Vem ansvarar för övriga barns säkerhet?

Har du koll på att när ordinarie pedagoger är sjuka finns ofta inga vikarier att tillgå?
Näe, vi föräldrar ska inte få reda på om det varit för få vuxna på plats. Vi ska heller inte få reda på att personalen inte tar sina raster för då ökar belastningen för deras kollegor. Att pedagogerna jobbar kvar en timme extra, annars skulle det inte finnas någon som tar hand om våra barn. Att många pedagoger går hem och gråter på kvällen för att de är helt slut och stupar i säng, utan att hinna umgås med sina egna familjer.

Har du koll på att det nu får vara nog?
Vi föräldrar måste hjälpa våra pedagoger och deras förskolechefer att få beslutsfattare och politikerna att lyssna och förstå att det här inte är ohållbart längre! Det är vi föräldrar som kan stötta, dels genom att fråga pedagogerna hur de mår, hur dagen varit, hur många barn de har haft, har det funnits vikarier osv.

Vi föräldrar behöver också visa våra politiker och beslutsfattare att vi SÄGER IFRÅN!

Kom och delta på vår manifestation #pressatläge på Fristadstorget 26 maj kl 15:00 för att ge ditt stöd så vi tillsammans kan förbättra möjligheterna till en tryggare och hållbar förskola för både våra barn och pedagoger!

Johanna Karlsson och Helén Ulin,
Föräldrar till förskolebarn i Eskilstuna

You May Also Like