Ingen bra dag för Boris

Tisdagen den 23 september blev ingen bra dag för Boris Johnson och hans regering av stockkonservativa överklasspojkar (och flickor).

Högsta domstolen beslutade att hans stängning av parlamentet var olaglig, ett otillåtet försök att förhindra folkvalda att utöva vad de valts för.

Varför ville Boris Johnson stänga parlamentet under fem veckor? Svar: för att parlamentet inte skulle kunna och debattera och förhindra den Brexit (Storbritanniens uttåg ur EU) som Johnson planerat ska infalla den 31 oktober.

Johnsons konservativa regering har presenterat Brexit som ett sätt att ta tillbaka brittisk självständighet från EU-byråkraterna. Men som Jeremy Corbyn idag slog fast på Labours årskonferens: Det verkliga skälet ar att högern vill ha fria händer att attackera arbetsrätt, välfärdssystem och samhällsägd verksamhet. EU domineras också av nyliberal politik men faktum är att den brittiska högern runt Boris Johnson ser EU som ett hinder då de själva vill föra en ännu mer extrem nyliberal politik.

Corbyn pekade också på att Donald Trump ger hundraprocentigt stöd till Boris Johnson. Trump och Johnson meddelade för ett par dagar sedan att man redan i juli 2020 ämnar ingå i ett USA-Brittiskt handelsavtal. Corbyn pekade på USA-kapitalisters strävan att ta för sej av det nu statliga sjukvårdssystemet NHS och deklarerade till Labour-konferensens jubel att Labour aldrig tänker tillåta vare sej USA-företag eller andra kapitalister att riva åt sej delar av NHS. Corbyn menade att ett no-deal-Brexit i själva verket är ett Trump-Brexit.

Boris Johnsons regering är nu i en mycket svår position och oppositionspartierna kräver hans avgång.

En som hade en bra dag var Jeremy Corbyn. På Labours årskonferens i Brighton höll han ett tal som fick den ena stående ovationen efter den andra.

Vad han gjorde var att presentera en lista av reformer som en Labourregering omedelbart skulle ta sig an om den vinner det val man hoppas kunna få tillstånd så fort Johnsons planer på en hård Brexit skjutits i sank.

Och det handlar inte om några fluffiga “viljeinriktningar” , vi talar om hårda konkreta paket.

Under konferensens jubel talade han om att en Labourregering kommer att avskaffa de antifackliga lagar som de konservativa ända sedan Thatcher infört (och som accepterades av Tony Blair) och införa 32 timmars arbetsvecka om norm. Vidare gratis mediciner, förstatliga privatskolor, minimilön på 10 pund i timmen.

Han tog upp klimatkrisen och talade om att man skulle bygga fyra nya el-batterifabriker och 37 vindkraftsparker. Arbetsrätten ska stärkas överallt i näringslivet. Han kritiserade regeringens beslut att skicka trupper till Saudiarabien. “Har vi inte lärt oss någonting”? Han utlovade en politik för fred. Liksom en den största satsningen någonsin på att bygga kommunalt ägda hyresrätter med rimliga hyror. Han lovade en politik som skulle göra slut på det faktum att människor lever i fattigdom till och med när dom har jobb. Han lanserade en politik för att beskatta de 5 % rikaste.

Corbyn pekade att FN i en rapport slagit fast att det i Storbritannien, världens femte rikaste land fanns 14 miljoner som kan klassas som fattiga. “Vi tvekar inte att sätta dessa människors välfärd före aktieägarnas profiter” deklarerade Corbyn och fick naturligtvis stående ovationer. Liksom när han talade om att järnvägar, eldistribution och vattendistribution ska återförstatligas. Järnvägsnät och busstraafik ska rustas upp. Han kritiserade Johnson regeringen för att utnyttja folks rädsla och utmåla muslimer och andra invandrare som hot.

När det gäller Brexit har det funnits olika åsikter inom Labourpartiet och bland dess väljare. Det finns traditionella labourväljare som röstat för att Storbritannien ska lämna EU. Det finns Labourparlamentariker som är för Brexit. På andra sidan finns de som är “remain”, alltså för att stanna i EU. Corbyns linje, som också fick majoritet på konferensen, har varit att acceptera att majoriteten röstade för att lämna men att samtidigt förhindra en hård Brexit (en Brexit utan avtal).

Corbyns mening är att en hård Brexit leder till katastrofala ekonomiska konsekvenser för arbetarklassen.

Den linje som Corbyn presenterade i sitt tal ser ut som följer. Först måste man förhindra en hård Brexit den 31 oktober och få en förlängning av förhandlingarna med EU. Nästa steg är driva fram ett nyval och förhoppningsvis vinna det. Då ska man försöka att inom tre månader förhandla fram en acceptabel Brexit som kan ge ett ordnat utträde och garantier mot en hård gräns på Irland. Nästa steg blir att inom ytterligare tre månader låta folket rösta i en ny folkomröstning. Det framförhandlade brexitförslaget ställs mot att stanna i EU. Corbyn lovade att följa och genomföra folkviljan.

Corbyns presentation av konkreta radikala förslag är något som svensk vänster bör lära sej av. Att vinna entusiasm för ett verkligt alternativ till nyliberalism och högerpolitik. Motsatsen till att som S i dagens Sverige lägga en budget som gynnar de rika med motiveringen att nyliberalerna i C och L måste tillfredsställas. Och Vänsterpartiet kan lära sej att vägen till att bli starkare ligger i att ta konfrontation mot socialdemokratins administration av nyliberal politik.

Peter Widén

You May Also Like