Ingemar E.L. Göranssons nya bok: En uppmaning till enande av den genuint socialistiska vänstern

“Tangentavtryck” heter Ingemar E.L. Göranssons nya bok (Ord & Kultur, 269 sidor), och liksom i sitt tidigare författarskap utgör Göransson i denna från sin intensiva strävan att bidra till diskussionen om innebörden av en genuin socialistisk vänsterpolitik. Och det skriande behovet av en konsekvent osekteristisk hållning från den socialistiska vänsterns sida. Hans bok är alltså även en uppmaning till fast organisering och ett organisatoriskt enande.

Ingemar, född och uppvuxen i Linköping, är den fackligt aktive transportarbetaren som alltid skrivit och som under en period var kulturombudsman på LO. Initialerna E.L. kommer sig därav att då han började på LO fanns där redan en ombudsman Ingemar Göransson. Han har förblivit Östergötland trogen , och är idag bosatt i Linghem.

Vid sidan av bokförfattandet frilansar Ingemar idag på olika vänstertidningar, och vi på eFOLKET är mycket glada att ha med honom som krönikör på regelbunden basis, under vinjetten “Ingemars vänsterkrokar”.

Boken Tangentavtryck består av en samling av 91 artiklar, skrivna mellan 2008 och dags dato. De flesta av dem utgår från Ingemars reflektioner över det svenska klassamhället och hur vänstern kan resa sig och på grundval av arbetarrörelsens ursprungliga socialistiska grund bemöta nyliberalismen och utmana kapitalismen; med siktet inställt på ett jämlikt och solidariskt samhälle.

Men Ingemar har också alltid följt och hämtat inspiration från vänstern i Storbritannien, och i hans nya bok finns bland annat en intervju med filmregissören Ken Loach och fackföreningsledaren Len McCluskey. Labourvänsterns motstånd mot Tony Blairs nydaning har han i sitt författarskap följt som bland annat en utgångspunkt för diskussion om den svenska vänstern möjligheter. En i boken medtagen intervju med Håkan Juholt, strax efter det att denne valts till SAP:s ordförande andas en optimism om att högerkrafterna inom partiet skulle kunna trängas tillbaka. Denna optimism har därefter ersatts av en förhoppning om att vänsterkrafter inom socialdemokratin och vänsterpartiet skall kunna ena sig mig seriösa socialistiska strömningar till vänster om de i praktiken i bästa fall socialliberala etablerade partierna.

I boken finns också en intervju med den legendariske nordamerikanske protestsångaren Pete Seeger. Liksom Ingemar Görans minnesord över denne principfaste aktivist och kulturkämpe. Kulturen och inte minst musiken har alltid haft en framträdande plats i Ingemars författarskap, och lyfts fram i flera artiklar också i hans nya bok.

Artikel 87 i boken har rubriken “Klass är mitt perspektiv”, och den devisen träffar med hög precision Ingemars hela författargärning.

Också hans kraftfulla maning till enhet inom ramen för fast socialistisk inriktning fångar kärnan i Ingemars tänkande och strävan. Han betraktar sig själv som reformist en socialdemokrat i meningen demokratisk socialist. Målet är att genom bred enighet arbetarklassens rörelse skall övervinna kapitalismen. Kanske man skulle kunna kalla honom en “revolutionär reformist”! Eller en “reformistisk revolutionär” … ?

I artikeln “Likt en fågel Fenix” (skriven i december 2017) understryker han att det för dagens seriösa vänsterkrafter faktiskt handlar om att verkligen vilja! Han avslutar artikel med en uppfordrande fråga, ställd till oss alla:

Idag finns inget parti eller existerande organisation som kan möta behoven. Det är inte heller en fråga om valsamverkan mellan organisationer av varierande storlek. Det är fråga om att bygga ett #EnadVänsterNu … Vill vi?

Och bokens sista artikel (“Och året är 2018”) avslutas med betonandet av att vi alla måste ta ansvar. Ingenting kom att bli bättre av sig självt. Och att “tro att någon annan kommer att göra det åt oss är en illusion”.

Ingemar E.L. Göranssons bok kan av eFOLKETs läsare beställas från författaren, och kostar då 225 kronor, frakt medräknad. Ordinarie pris är 250 kr

Swish: 12352180003

Banggiro: 291-1790

Meddela också genom ett e-post-meddelande till Ingemar att du gjort en inbetalning.

E-post-adress: ingemar.e.l.goransson@gmail.com

You May Also Like