Honduras: Vänstern i Latinamerika firar – Castro publicerar sitt program

De progressiva staterna (sammanslutningen ALBA) i Latinamerika firar segern i Honduras

ALBA-länderna: 

Från ALBA rörelserna och från Vårt Amerika firar vi alla denna folkets seger mot kuppmakare, förtryckare och de som framkallar hunger som klamrat sig fast vid makten i Honduras under en 12-årig diktatur.

Vi hälsar Honduras´ nya president Xiomara Castro, partiet Libre och de folkliga organisationer som aldrig slutat kämpa för självständighet, för territoriet, för rättigheter och som under dessa månader arbetat för att återställa demokrati, frihet och värdighet via valurnorna.

Vi vet att med denna överväldigande folkliga seger så öppnas en ny väg i Honduras och i Vårt Amerika. Vi kommer alltid att vara beredda att gå framåt med folket och försvara varje erövring, likväl som kommer att fortsätta att kräva rättvisa för vår syster Berta (Berta Caceres, mördad människorättsaktivist), för våra Garifunabröder (Garifuna, minoritetsfolk på Atlantkusten) och för varje offer för diktaturens förtryck som hela tiden har haft stöd från USA-imperialismen.

Idag är en dag av firande, men kampen fortsätter.

Vi plockade bort diktatorerna, länge leve Honduras.

Det är dags för Vårt Amerika.


Xiomara Castros planer för de första 100 dagarna

Honduras president har redovisat 30 förslag för de första 100 dagarna efter att hon tillträder i januari. Några utdrag:

Jag kommer att bekämpa och tillbakavisa diktaturens lagar, säkerhetslagen, hemlighetslagen, avlyssningslagen, anställningslagen och lagen om ekonomiska utvecklingszoner.

På min första dag kommer jag att kalla till ett folkligt rådslag för att organisera och välja en Författningsförsamling som ska utarbeta en ny grundlag.

Jag kommer att återförvärva de statliga företag som ger service till befolkningen.

Jag kommer att omgående sälja presidentflygplanet, statens lyxfordon, reducera de höga lönerna för ämbetsmän och andra betungande kostnader.

Jag kommer att skapa en myndighet för ekonomisk planering och social utveckling så att statens resurser använder sina resurser till fördel för mänsklig utveckling, för närvarande övergivet av den nyliberala modellen.

Jag kommer omedelbart att upprätta diplomatiska- och handelsförbindelser med fastlands-Kina.

Jag kommer att minska kostnaden för elektricitet så att små- och medelstora företag blir mer konkurrenskraftiga och så att de fattigaste inte behöver betala för elen.

Jag kommer att reducera skatten på bränsle.

Jag kommer att åter öppna BANADESA, en statlig bank för att stödja jordbruks- och informella sektorn.

Jag kommer att genomföra en granskning av landets interna och externa lån, samt anpassa dem.

Jag kommer att beordra att upphäva alla monopol och oligopol som fungerar på nationell nivå.

Jag kommer inte att införa någon skatt på det honduranska folket, inte heller på de produktiva eller kommersiella sektorerna. Än mindre på de fattiga. Jag kommer att upphäva de skatter som påverkat slutkonsumenten och affärssektorns konkurrenskraft.

Jag kommer att införa åtaganden för det finansiella storkapitalet att ge bidrag. Med dessa ska jag finansiera stipendier och arbete för ungdomar.

Jag kommer att införa inkomster för fattiga familjer. Det finansieras från de besparingar som vi får genom kampen mot korruption, statlig återhållsamhet, inkomster som vi får in genom att bekämpa skattefusk, höjning av landets produktiva kapacitet och upphävande av undantag för att betala skatt.

Jag kommer att beordra amnesti för politiska fångar och benåda de fångar som felaktigt dömdes för sina protester mot kränkningar av mänskliga rättigheter och naturresurser. Jag kommer att kräva att rättvisa ska skipas till de som låg bakom och de som utförde morden på Berta Caceres och Margarita Murillo. Jag lovar att arbeta för skadestånd till de som utsatts för politiska kränkningar och anhöriga till de som dödades under protesterna mot valfusket 2017 och femicider.

Jag kommer att föreslå husarrest för gamla fångar som lider av allvarliga hälsoproblem.

De som utvandrat har mitt fulla stöd för rätten att återförenas med sina familjer utomlands. Med våra program ska vi skapa bättre levnadsvillkor i Honduras så att man inte behöver emigrera.

Minimilönen ska ökas så att det kompenserar de höga levnadskostnaderna och kostnaderna för baslivsmedel.

Jag kommer att godkänna gratis undervisning för offentliga skolor och för skolluncher.

Mitt mål är att alla honduraner ska vara fullt vaccinerade under mitt första regeringsår.

Jag kommer att försvara kvinnornas rättigheter inom alla samhällets områden. Vi ska arbeta för att utrota patriarkat och femicider.

Jag kommer att skapa ett program för livsmedelssäkerhet. Vi kommer att stödja ersättning av import med finansiering och teknologi, särskilt vad gäller livsmedel.

Jag kommer inte att ge fler tillstånd för att exploatera flodbäddar eller för dagbrott. Jag kommer att vidta legala åtgärder för att annullera olagliga tillstånd som förstör vår natur. Jag kommer att initiera ett återskogningsprogram. Vi ska rädda vår miljö.

Jag ska installera en kommission mot korruption och straffrihet med stöd av FN.

Jag ska skapa en grannskapspolis i alla byar och stadsdelar, koordinerad med den nationella polisen.

Jag kommer att öka tillgången till IT och ge fri tillgång till internet, särskilt till ungdomar och skolor.

Radio La Primerisima (översatt, redigerat och kortat Z.Tiroler)

Presidenta electa de Honduras anuncia novedoso plan de gobierno

Artikeln tidigare (2/12) publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like