Historiskt boksläpp

Knökat var det i stadsmuseets hörsal fredagen 14 december. Det handlade om boksläpp och boken var “Eskilstuna- en annan historia”. Boken är ett resultat av av samarbete mellan Eskilstuna stadsarkiv, stadsmuseet, Stiftelsen Lagersberg och Södertörns Högskola.

Elva olika skribenter har anlitats för att skriva var sitt kapitel som tillsammans ska ge oss en bild av företeelser och öden som annars kommit i skymundan. Som en av presentatörerna sa: “Ge de diskriminerade en röst”.

Redaktör har varit Elin Eriksson, Antikvarie på Eskilstuna stadsmuseum och hon har också skrivit ett av kapitlen; “En kropp och en själ att straffa” som behandlar prostitutionen vid 1900-talets början.

Nio av skribenterna var närvarande och gjorde kortpresentationer av sina kapitel.

Några exempel. Stadsantikvarie Anna Götzlinger presenterade sitt bidrag om slum och marginalisering i det som nu är Nyforsområdet och som från början var ett område utanför själva Eskilstuna.

Tomas Karlberg har skrivit om Sverigefinnarnas historia i Eskilstuna och genomfört många intervjuer. Oskar Nilsson har utifrån det socialdemokratiska kvinnoförbundets historia skildrat kvinnornas kamp i männens skugga. Annika Bergsland har i kapitlet “Vi kallades dövstumma” skildrat de dövas historia i Eskilstuna som sannerligen inte varit utan upprörande diskriminering och tragik. Karin Andersson har interjuat många HBTQ-personer vilket resulterat i kapitlet “Från full diskretion till springpride”. Förtrycket, kriminaliseringen och tystnadskulturen har enligt Andersson gjort det svårt att få information äldre än från 1950-talet. De som hon kunnat intervjua har dock bidragit med information som skulle räckt till en hel bok om bara denna problematik.

Detta var några axplock. De 126 böcker som fanns tillgängliga gick åt som smör i solen. Vi blev utan. Tisdag 18/12 ska det finnas nya ex. på stadsmuseet att köpa. Vi på eFOLKET återkommer med recension efter genomläsning. Redan nu kan vi säga att vi finner utgivning lovvärd och fyllande luckor i historieskrivningen.

Peter Widén

You May Also Like