Atombombningen av Hiroshima.

Hiroshima och Nagasaki – 75 år sedan atombomberna föll

Idag, 6 augusti, är det 75-årsdagen sedan USA fällde den första atombomben över den japanska staden Hiroshima. På bara några sekunder brändes och kokades omkring 120 000 människor till döds.

Tre dagar senare, 9 augusti, fälldes den andra atombomben över staden Nagasaki och omkring 60 000-80 000 människor gick samma öde tillmötes.

Många som överlevde själva bombningen dog senare, och dör fortfarande, på grund av strålskador.

Eftersom det inte fanns några militära mål i vare sig Hiroshima eller Nagasaki, var detta en ren terrorbombning riktad mot civilbefolkningen.

Med dessa två bomber hade USA genomfört två “fullskaleprov”. Den första bomben över Hiroshima fick namnet Little boy och var uranbaserad.

Bomben över Nagasaki var plutoniumbaserad. Den var lite rundare till formen och fick av de “skämtsamma” amerikanska militärerna namnet Fat man.

Idag genomförs på flera platser runtom i världen ceremonier och manifestationer för att hålla minnet levande över atombombernas offer. Men även hotet om ytterligare kärnvapenkrig ger anledning att hålla det kollektiva minnet över dessa bombningar levande. Annars är risken stor att minnet bleknar och dör med åren.

Idag ser vi hur det åter skramlas med vapen i stor omfattning. En lynnig och oberäknelig president i USA sitter med fingret på avtryckarknappen. En despot i Ryssland är heller inte att lita på även om det ofta blir lite löjeväckande när västledare gör allt för att hålla den gamla “ryss-skräcken” vid liv för att motivera de egna upprustningarna. Även den ekonomiska stormakten Kina börjar bre ut sig i världen.

Tittar man på de militära “musklerna” är USA överlägset starkast. Till exempel har USA 700 militärbaser utanför eget territorium. Motsvarande siffra för Ryssland är 5 militärbaser.

När det gäller antalet kärnvapenladdningar är det “jämt skägg” mellan Ryssland och USA med ungefär 7 000 stridsspetsar vardera. Av dessa är nästan 2000 aktiva i full beredskap i USA och lika många i Ryssland.

Av övriga kärnvapenländer har:

 • Storbritannien 215 stridsspetsar. Samma Storbritannien som Donald Trump inte visste att de har kärnvapen.
 • Frankrike 300 stridsspetsar, av vilka nästan samtliga är aktiva
 • Kina 270 stridsspetsar
 • Indien 110-120 stridsspetsar
 • Pakistan 120-130 stridsspetsar
 • Nordkorea 15-20 stridsspetsar
 • Israel, som inte anger antalet, har uppskattningsvis 75-400 stridsspetsar

Källa: Wikipedia. Lista över kärnvapenmakter.

Sammanlagt betyder det att cirka 15 000 atomvapenstridsspetsar står mer eller mindre i högsta beredskap att avfyras. Då ska man ha i minnet att var och en av dessa 15 000 stridsspetsar har “moderniserats” och har sprängkraft som vida överstiger bomberna över Hiroshima och Nagasaki.

Det kan avfyras avsiktligt. Men risken är kanske ännu större att något kan hända på grund av misstag, missförstånd eller olyckor.

Nu är det viktigare än någonsin att kämpa för nedrustning – inte kapprustning. Ett steg är att dessa atombomber desarmeras undan för undan, samtidigt som man för en politik som minskar “behovet” av krig som konfliktlösning. Eller som författaren Henrik Tikkanen skrev:

“Krig löser inga problem. Därför fortsätter de”.

Från svensk sida måste vi kräva att regeringen undertecknar FN-konventionen om kärnvapenstopp. En konvention som Sverige aktivt medverkat till att ta fram, men nu backar från att skriva under på grund av påtryckningar från både USA och Nato-ledningen.Men även den högsta svenska militärledningen har lagt näsan i blöt och uppmanat att Sverige inte ska skriva under. Är det Överbefälhavarens uppgift att försöka styra de politiska besluten?

I ett brev till Peter Hultqvist skriver USA:s dåvarande försvarsminister James Mattis att om Sverige skriver under FN-konventionen “kommer inte Nato att förnya Sveriges partnerskap med försvarsalliansen”, enligt uppgift från SvD 31 augusti 2017

I klartext betyder det – Om Sverige skriver under den FN-konvention mot kärnvapen får vi inte vara med att “leka krig” tillsammans med USA och de övriga Nato-länderna.

Vår “krigsminister” Peter Hultqvist ser detta som ett hot och vägrar skriva under.

Jag set detta snarare som ett löfte. Blir man hotad av Donald Trumps försvarsminister ska det snarast ses som ett hälsotecken – att man handlat rätt.

Skriv under!
Sluta leka krig tillsamman med Nato!

Även om en majoritet i riksdagen tycker att Sverige inte ska skriva under FN-konventionen, så visar opinionsmätningar att över 80 procent av folket tycker vi ska göra det.

Svenska Läkare mot Kärnvapen ställde frågan till riksdagspartierna inför valet 2018:

“Ska Sverige skriva under och ratificiera FN:s kärnvapenkonvention?”.

Så här svarade partierna:

 • Socialdemokraterna Kanske
 • Moderaterna Nej
 • Miljöpartiet Ja
 • Liberalerna Nej
 • Kristdemokraterna Nej
 • Vänsterpartiet Ja
 • Centerpartiet Nej
 • Sverigedemokraterna Nej

I sina svar har partierna förklarat varför man säger Ja, Nej och Kanske. Googla “Valguide 2018 Svenska Läkare mot Kärnvapen”.

Rolf Waltersson

You May Also Like