Bild från Piaxabay.

Helan och halvan

Glaset är halvfyllt
Glaset är halvtomt
Sinnet är hatfyllt
Huvudet halvtomt
Landet är halvfyllt
Landsbygden halvtom
Landet är fullt av åldringar
Landet saknar folk i arbetsför ålder
Landet saknar folk att vårda åldringarna
Landet är fyllt av inåtvända ansikten
Landet är fyllt av grumliga avsikter
Landet är fyllt av åsikter
Landet är halvtomt på förslag
Landet försöker att landa
Glaset är helfyllt
Vi blir helfulla
Vi blir helfula
Skål!

—Lena Staaf

You May Also Like