Spelreklam på gågatan i Eskilstuna. Foto Rolf Waltersson.

Fritt fram för fortsatt spelreklam på reklamtavlor som står på kommunens mark?

I februari i år lämnade Vänsterpartiet in en motion till kommunfullmäktige i Eskilstuna. Motionen har rubriken: “Freda det offentliga rummet från sexism, rasism och spelreklam”.

Nu har motionen fått ett första svar. Det är Stadsbyggnadsnämnden som behandlade ärendet 18 juni.

Resultatet blev att nämnden avslår motionen.

I ett tjänstemannayttrande från Stadsbyggnadsförvaltningen skriver man:

“Förvaltningen är i grunden positiv till motionen avseende sexistisk- och rasistisk reklam då det inom dessa områden finns regelverk och lagstiftning, samt till reglering av spelreklam”.

Sedan förklarar förvaltningen att det är Reklamombudsmannen (RO) som kontrollerar och prövar könsdiskriminerande reklam utifrån tre kriterier:

  • “Reklam som framställer man eller kvinnor som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam)”
  • “Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer män eller kvinnor på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam”
  • “Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för män eller kvinnor”

I förslaget till beslut från tjänstemannasidan går man alltså bara in på den del som handlar om sexistisk reklam.

På den just nu stekheta frågan om spelreklamen duckar tjänstemännen i sin skrivelse.

Även politikerna i nämnden tycker tydligen att frågan är för het för att ta i.

Vid sammanträdet var det bara Maria Chergui (V) och Nina Hedenfeldt (MP) som yrkade bifall till motionen. Maria Chergui lämnade även in en skriftlig reservation.

Sarita Hotti (S), som är ordförande i nämnden, Hassan Eftekhari (S) och Seppo Vuolteenho (SD), yrkade bifall till framlagt förslag. Det vill säga avslag på motionen.

Vid sammanträdet deltog även ledamöter från M, C och L, som, enligt protokollet, inte hade några åsikter. Deras tystnad och passivitet innebär dock att de står bakom majoritetens beslut.

Nu ska motionen vidare till Kommunstyrelsen för att sedan få sitt slutgiltiga avgörande i Kommunfullmäktige.

Som avslutning vill jag citera några rader av Sarita Hotti från en insändare i Eskilstuna-Kuriren 2 mars 2018. Det var när hon svarade mig på en insändare angående spelreklam på kommunens mark:

Jag håller helt med Rolf Waltersson om att exempelvis spelbolagsreklam inte är lämpligt utifrån vad vi vet att väldigt många människor hamnar och fastnar i spel och blir beroende. Detta får vi bevaka att vi får med när det är dags att teckna ett nytt avtal”.

Sarita Hotti (S) ordförande Stadsbyggnadsnämnden.

Man kan ju jämföra med Stockholm där Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt gick fram med kravet att stoppa all spelreklam inom kollektivtrafiken.

Rolf Waltersson

You May Also Like