Venezuela: Trump frustrerad över Guaidós misslyckande

Resumen Latinoamericano 2019-06-21

Washington Post publicerade nyligen en artikel av John Hudson med källor i Trumps stab som anonymt läckt vad som sker bakom toppolitikens kulisser. Hudson skriver om Trumps frustration över Venezuelagruppens misslyckade strategi.

Den venezolanska oppositionen skulle ha vilselett John Bolton och kompani med uppgifter om att de skulle ha lyckats vinna över regeringsfunktionärer för en kupp mot president Maduro.

Enligt Hudson källor i Vita Huset ansågs säkerhetsrådgivaren John Bolton och chefen för Latinamerikavdelningen Mauricio Claver-Carone ha “litat för mycket på den venezolanska oppositionen”.

Det handlar om händelserna den 30 april. Enligt WP skulle Trump ha “skällt ut sin personal” efter vad som då hände. Vita Huset skulle “ha fått garantier från oppositionen” om att flera höga militärer och ministrar lovat att byta sida och göra en statskupp.

Detta skulle kunna ursäkta Vita Huset som handlade utifrån falska uppgifter och förväntningar på ledarna för den antichavistiska oppositionen. Denna politikerklubb bestående av professionella politiker har med storartade löften under flera år utrustats och finansierats av Venezuelas ekonomiska elit och Vita Huset, men löftena har inte infriats.

Kuppstrategin mot Venezuela har misslyckats och kuppförsöket den 30 april blev avgörande. Trump var “frustrerad över att ingen hörsammande Guaidós uppmaning”

Upplösning och återuppbyggnad av strategin mot Venezuela

Hudson menar att den tillfälliga röra som drabbade kuppstrategin innebar inte att planerna för oljenationens politiska framtid övergavs, utan bara att den fick göras om.

I början av januari trodde alla att president Maduro “bara hade veckor kvar på posten” men idag “finns mycket få tecken på snar avgång, och få tror att Trumpregeringen har någon sammanhängande strategi för att eliminera honom” enligt artikeln i WP.

Men Trumpregeringen kan formulera om sin strategi mot Venezuela, vilket kan anas av USAs säkerhetsråds språkrör Garret Marquis, och andra tjänstepersoner som Hudson citerar: “USA sa aldrig att insatsen i Venezuela skulle begränsas till en enda rond”, sa en av dem och tillade ”Regeringens politik att utöva så hårt tryck som möjligt grundar sig på sammanhållning och disciplin för att nå slutmålet”.

Strategiförändringen gentemot Venezuela innebär dock fortsatt hård ekonomisk och politisk blockad mot landet.

När det gäller hanteringen av saken kan noteras att språkrören allt mer sällan refererar till Venezuela medan Trump uppdrar åt sina byråkrater att ta fram en ny plan för att avsätta oljelandets president. Det verkar så, som WP antyder i en rubrik: “Trump förlorar tålamodet och intresset för saken”.

Det är uppenbart att Trump börjat lämna Venezuelatemat åt sidan. Flödet av uttalanden, twitter och referenser om saken har upphört. Presidenten kanske tar ett strategiskt steg tillbaka och försöker begränsa de skador hans språkrör åstadkommit, och koncentrerar sig de senaste dagarna i stället på Iran.

Det är också möjligt att Vita Huset gör om sin utrikespolitiska dagordning, och graderar upp en fiende i Persiska Golfen, koncentrerar hela sina apparat mot Iran inför en möjlig väpnad konflikt och en upptrappning av spänningen som aldrig förr. I förberedelse för valkampanjen 2020.

Sammanfattningsvis, medan chavismen och oppositionen sammanträder i Norge och ett nytt närmande har bekräftats i Sverige, har Washington föredragit att dra bort uppmärksamheten från Venezuela och koncentrerar sig på de senaste av USA-regeringarnas favoritställe för destabilisering.

Översättning Eva Björklund 2019-06-25

Bildtext, Elliot Abrams: Att angripa chavismen är krig för vår överlevnad.

En kommentar: Jag undrar över hur Sveriges UD kan vara så totalt oinformerad om vad som sker i Venezuela, beror det på att de inte har andra källor än svenska medier? Som verkar vara mer uppbundna till USAs politik än medierna där. Och att svenska ambassaden i Washington inte läser tidningarna där, som är betydligt mer intresserade av vad som verkligen händer än de svenska medierna.

Eva Björklund.

You May Also Like