Thomas Carlzon landshövding i Kalmar som betalt svarta löner Foto: Mikael Fritzon. TT.

Från Kunglig Majestäts befallningshavande till simpel Landshövding

Det som idag heter Landshövding kallades ända fram till 1958 för “Kunglig Majestäts befallningshavare”, och var Konungens ställföreträdare i länen.
Fram till mitten av 1900-talet hade dessa “konungens företrädare” en speciell landshövdingeuniform under resor i länet.
I den rangordning som gällde fram till 1909 hade landshövdingen generalmajors rang.

I dagarna har den nuvarande Landshövdingen i Kalmar, Thomas Carlzon, hamnat i hetluften.
Anledningen är att han betalat svarta löner vid privata fester.
Vid två tillfällen i år har han betalat svarta löner till köks- och serveringspersonal vid privata fester på residentet.

“Lönerna för arbetet har betalats ut av Thomas Carlzon privat, men detta har inte redovisat och därmed har inte vare sig skatt eller sociala avgifter betalats in. Det handlar om vad man till vardags kallar svarta pengar”, enligt P4 Kalmar.

“Jag har haft så mycket att göra att jag helt enkelt inte tänkt på det. Jag har gjort fel”, säger Thomas Carlzon när han ertappats med fingrarna i syltburken.

Men det är inte första gången landshövding Carlzon i Kalmar “haft så mycket att göra att han inte haft tid att tänka”

Innan han blev landshövding var han företagsledare, VD för IKEA AB i Sverige.
När Thomas Carlzon som landshövding skulle anlita en konsult för att ordna en utbildning, gav han tusan i att följa upphandlingsreglementet som föreskriver anbudsförfarande.
I stället lät han jobbet gå direkt till en kompis han kände från sin tid som chef på IKEA. Ett jobb som var värt 323 000 kronor.

Numera är det regeringen som utser landshövdingar. Så denne Thomas Carlzon är således regeringens företrädare och ämbetsman i Kalmar län.

Åter till den tid det var klass och stil på “Kungliga Majestäts befallningshavare” ute i landet.
Jag har roat mig med att titta på just Kalmar län eftersom Carlzon representerar detta län.
Från 1634, då den första landshövdingen utsågs i Kalmar har det varit idel herrar. Inte vilka herrar som helst. Bara av namnet framgår att de inte går av för hackor.

Här är några smakprov:

Gabriel Gyllenankar
Mauritz Posse
Carl Filip von Sack
Conrad Gyllenstierna
Henrik von Vicken
Carl Gyllenpistol
Adam Carl de la Gardie
Gabriel Gyllengrip
Samuel Ankarstierna
Georg Wilhelm Fleetwod
Jakob August von Hartmandorff
Blechardt Wachtmeister
Georg Bogislaus Stael von Holstein

Jag stannar med detta. En “grovkoll” visar att alla dessa herrar är av adlig härkomst. Oftast en bakgrund som militärer och/eller ämbetsman. Från 1634 fram till 1996 har det varit 46 män på dessa poster.
Den första kvinnliga landshövdingen i Kalmar, den 47:e i ordningen, var Anita Bråkenhielm som tillträdde 1996.

Jag råkade hitta en bild på Johan Ludvig Falk som var landshövding i Kalmar 1917-1938. Stilig i sin landshövdingeuniform med landshövdingehatten i handen och värjan hängande vid höften.

Samme Johan Ludvig Falk var också Tempelriddare i Kalmar (se bilden där han sitter som 3:a från vänster)

Exakt vad dessa Tempelriddare sysslar med är lite svårt att få grepp om.

Jag läser att:

“Tempelriddarna, som är ett slutet sällskap, bygger på kristen tro och etik, men ställer inga politiska krav på de som är medlemmar. Endast män får bli medlemmar”, enligt Wikipedia.

“Sedan gammalt har allt ordensarbete endast varit känt av de invigda. Ordensarbetet är uppdelat i olika grader och varje ordensbroder känner endast till de grader han invigts i. En högre grad är en ny upplevelse som ger ny kunskap”, skriver Tempelriddarna på sin hemsida.

Det finns 12 grader i denna skala.

Från Invigningsgraden då man blir “Stridskamrat”, Till den högsta graden, Hedersgraden, då man är “Ordens Prefekt och Kommendör av det Vita Korset”.

Jag undrar om de som nu tycker att vi måste “värna gamla traditioner” längtar tillbaka till dessa gamla goda tider då det var skillnad på folk och folk, skillnad på skit och pannkaka?

Rolf Waltersson

You May Also Like