Toby Lanzer, Deputy Special Representative of the Secretary-General (Resident and Humanitarian Coordinator).

FN: Afghanistan ett steg från hungersnöd. Mamma säljer sin dotter för att överleva

Översättning från UN Special Rep: Afghanistan is one-step away from famine Afghan Herald 25.11.2018

Under en presskonferens i Genève sade Toby Lanzer, FN:s representant för Afghanistan (UNAMA) att situationen “för 3,6 miljoner människor är mycket, mycket allvarlig”.

Några dagar före Genèvekonferensen om Afghanistan varnade han det internationella samfundet att afghaner bara är “ett steg från hungersnöd”.

Lanzer har rest till 17 av 34 provinser och har personligen sett den förödelse som torkan har medfört. “Många har sagt till mig att detta är den värsta torkan som har drabbat oss i vår livstid” sade han.

Nästa år blir mycket svårt, varnade han. När torkan en gång har tagit kål på boskapen för miljoner människor som är beroende av att valla får och getter eller nötkreatur, så ökar livsmedelsosäkerheten i det krigsdrabbade landet. “Återhämtning från det är inte något som går på två eller tre månader”, sade Lanzer.

Lanzer lade till att FN har som mål att hjälpa 2,5 miljoner afghaner när vintern närmar sig i december, men än så länge har man endast kunna hjälpa 2,1 miljoner.

Nära 300 000 människor har blivit internflyktingar på grund av torkan i västra Afghanistan. Tusentals människor hotas av vattenbristens effekter.

FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, rapporterar att 120 000 människor i september flydde torkan till staden Qala-e-Naw i provinsen Badghis. Lägren som uppförts utanför staden är inte utformade för att skydda människor från vintern.

I Qala-e-Naw räcker inte förråd och humanitär hjälp för att fylla människors omedelbara behov. I veckan rapporterades att en kvinna i Badghis hade sålt sin sexåriga dotter för 225 000 afghanis på grund av hunger. Modern sade att hon inte hade något annat val än att sälja sin dotter för att överleva.

Kommentar: Flyktingar som deporteras från Europa är få jämfört med Afghanistans 30 miljoner invånare och de många miljonerna återvändare från Pakistan och Afghanistan. Men hungersnöd ökar inte möjligheterna för Afghanistan att ge de utvisade ett ordnat och värdigt mottagande. Ännu fler människor på gatorna, i missbruk och prostitution ökar inte utsikterna för en god utveckling. Unga män kommer för att överleva låta sig rekryteras till militanta grupper.

Läs mer:

Media äger rätt att återge texten, gärna med angivande av denna källa.

You May Also Like