Budskap som förbjuds på reklampelarna i Eskilstuna.

Facklig information förbjudet! Spelreklam tillåtet!

I flera inlägg i eFOLKET har jag kritiserat att de stora reklamtavlor och reklampelare som står på kommunens mark (våran mark) är fulla med spelreklam.

Kommunfullmäktige har också röstat ner förslag från V att införa “etiska regler” för reklamen på dessa tavlor, bland annat att spelreklam ska förbjudas.

Jag har tagit del av det avtal som kommunen skrev med reklambolaget JCDecaux.

Det var 1991-02-21 avtalet undertecknades av Gatuchefen Olof Schiött och Tomas Larsson JCDecaux Gatumöbler AB

Avtalet gäller under förutsättning att Tekniska Verkens Nämnds beslut från 1991-02-14 vinner laga kraft. Vilket det tydligen gjorde eftersom kommunen fortfarande, efter 29 år, har avtal med samma reklamföretag.

Snart är det dessutom dags att förlänga avtalet, om parterna vill det. Frågan är då om man kan förlänga utan vidare, eller om nya lagar gör att det krävs upphandling så att andra företag i branschen får vara med att slåss om pengarna.

Anmärkningsvärt är att avtalet var hemligstämplat då det skrevs. Överst på avtalet står med stora bokstäver:

“HEMLIG enligt 2 kapitel, 16 § sekretesslagen”.

När jag bad att få ta del av avtalen 27 år senare var det dock inga problem.

FÖRBJUDET MED POLITISKT, FACKLIGT ELLER RELIGIÖST INNEHÅLL!

Det finns flera intressanta “detaljer” i detta avtal. Intressantast är nog det som står under punkt 2, paragraf 8 Allmänna villkor:

“Reklamen på de av Företaget disponerade ytorna får ej ha politiskt, fackligt eller religiöst innehåll eller sådant innehåll som strider mot god svensk reklamsed eller mot svensk lag”.

Just nu pågår en kampanj inom LO och olika LO-förbund mot förslaget att försämra LAS och anställningstrygghet. Det sprids material av olika slag, bland annat affischer som manar till kamp mot de antifackliga lagförslag och regler som presenterats som en följd av januariavtalet mellan regeringen och C, L.

Om nu LO och dess medlemsförbund skulle vilja annonsera på dessa reklamtavlor blir det alltså tvärstopp. De kommer att vägras – om man nu ska följa det skrivna avtalet.

Det är horribelt!

Sedan kan man fråga sig vem som ska tolka vad som är “politiskt” när även politiskt innehåll är bannlyst? Menar man partipolitiskt? Eller politiskt i en vidare bemärkelse – i så fall är det mycket som är “politiskt”.

När nu privatskolor gör reklam för sin verksamhet på dessa reklamtavlor, menar i alla fall jag att det handlar om politik.

Vad händer om Svenskt Näringsliv vill annonsera sin antifackliga linje? Är det okej?

Jag undrar om de som nu beslutar har koll på vad som står i detta gamla avtal? Har de koll på att det är förbjudet för fackliga organisationer att annonsera på dessa reklamtavlor?

Facklig information, FÖRBJUDET! Reklam för casinospel OKEJ!

En annan sak i avtalet som är värt att notera står skriver under punkt 6, Allmänna villkor:

“Kommunen förbinder sig vidare att på ett avstånd av minst 20 meter runt de av Företaget uppförda anläggningarna….ej sätta upp eller tolerera ytterligare reklam”

Företaget kräver alltså ensamrätt, att ingen annan reklam får finnas så nära att det “stör” Företagets reklam.

Rolf Waltersson

You May Also Like