Bild från Pixabay.

Facklig EU-kritik: Sätt covid-19 i högsta riskklass

Corona är inte på den högsta risknivån för skydd av arbetstagare. Hård facklig kritik och reaktioner från rödgröna i EU-parlamentet, skriver Arbetarskydd.

Nyligen röstade en expertkommitté med representanter från varje EU-land om klassificeringen av covid-19. De ansåg att viruset bör placeras på den näst högsta risknivån, där exempelvis hiv och sars finns, i stället för på den högsta.

Europafacket, som verkat för en listning i den högsta klassen där livsfarliga sjukdomar som ebola finns, är mycket kritiskt till beslutet.

I EU-parlamentet har kritiska ledamöter från de socialistiska och gröna blocken satt press på EU-kommissionen, som ska bekräfta klassificeringen.

Det vore mest logiskt om covid-19 sätts i den högsta riskklassen, eftersom det varken finns effektiv behandling eller vaccin, och smittspridningsrisken är hög, säger Johan Danielsson, EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, till Arbetarskydd.

På Europafacket säger dess vice generalsekreterare, svensken Per Hilmersson, att en klassificering av covid-19-viruset i den högsta riskgruppen skulle ge ett starkare skydd för anställda på sjukhus och äldreboenden, och för alla arbetstagare som kommer i kontakt med allmänheten.

I Sverige klassificerade Folkhälsomyndigheten coronaviruset i den näst högsta klassen i februari.

Vi har arbetat utifrån den klassificeringen sedan dess, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig i smittspridning på Arbetsmiljöverket.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like