“Varför gör ni detta?” – De sovjetiska soldaterna konfronterades av Pragborna (Bild: news.unl.edu).

Evas dagbok från Kuba (32) – 21 augusti, 1968

Onsdag 21.8

Tjeckoslovakien ockuperat. Bonilla som står i verkstaden och är den ende gammelkommunisten på jobbet försvarade Sovjets invasion. De övriga verkade mer tveksamma och sympatiserade knappast med Sovjets åtgärd men inte heller med Tjeckoslovakien. Det är inte speciellt populärt här. I sina ekonomiska relationer med Kuba har Tjeckoslovakien sålt skräp för dyra pengar, utnyttjat Kubas svåra situation, blockaden och svårigheterna att köpa i andra länder.

You May Also Like