Hugelstaskogen i Eskilstuna… (Foto: Michael Lander)

Eskilstuna: Skogarnas värde ska utredas i höst

Vilket är det totala kolförrådet i kommunägd skog? Vad finns det för värden i skogen, och hur förändras kolinlagring genom åren? Dessa, och många fler frågor ska ett utredningsprojekt nu ge svar på.

Förutom att utreda Eskilstuna Kommuns skogar och ekosystemtjänsternas värde i form av kolinbindning kommer man även att titta på biologisk mångfald, rekreativa och attraktiva värden samt ekonomiska värden, såsom virkesproduktion och naturturism. Flera utredningar kommer att genomföras parallellt och redovisas i en slutrapport som beräknas vara färdigställd i februari 2024.

Fem fokusområden

Projektet genomförs på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen på Eskilstuna Kommunledningskontor. Arbetsgruppen består bland annat av markförvaltare, trädvårdare, natur- och vattenstrateg samt experter inom ekosystemtjänster och inom besöksindustrin.

Eskilstuna Kommuns klimatprogram pekar ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Detta projekt ingår i fokusområdet “Lagra och ta upp växthusgaser”. Projektet svarar även upp mot Agenda 2030:s mål nummer 15 som handlar om biologisk mångfald och att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

Läs också:

Gemensam övergripande strategi för Hjälmarens utveckling antagen

You May Also Like