Äldreboendet Måsta äng. Foto: Rolf Waltersson.

Eskilstuna kommun stänger de öppna restaurangerna vid äldreboenden

Kommunala pensionärsrådet överkört

Eskilstuna driver så kallade “öppna restauranger” vid fem äldreboenden. Det är vid Marielund, Åbacken, Måsta Äng, Nålmakaren och Spångagården (som ligger i Torshälla) Vid dessa äldreboenden har man egna kök där man tillagar god och näringsrik mat till de boende.

Att man lagar maten i egna kök innebär också att man kan ha en nära dialog med de boende vad gäller önskemål om mat och maträtter.

Öppna restauranger betyder att även allmänheten har rätt att gå dit och äta. Naturligtvis mot betalning.

Det ligger lite i “sakens natur” att det främst är pensionärer som går dit för att äta. Förutom maten har det också blivit en viktig social träffpunkt för pensionärer som nyttjar restaurangerna där de träffas regelbundet och kan prata om allt mellan himmel och jord.

Men även anhöriga till de boende har möjlighet att äta i restaurangen.

Nu har Servicenämnden beslutat, vid sammanträdet 8 december 2022, att lägga ner dessa öppna restauranger med motiveringen:

“De öppna restaurangerna har utretts under en längre tid, men i och med coronapandemin var de stängda… Efter pandemin öppnades de åter upp, men gästunderlaget för att driva dem finns inte. Den utredning som gjorts pekar på en årlig förlust på ca 5 000 000 kronor för att driva de öppna restaurangerna”, skriver förvaltningschef Jörgen Andersson i en handling som ligger till grund för Servicenämndens beslut.

Men det lustiga, eller snarare olustiga, är att den utredning förvaltningschefen hänvisar till inte finns med i handlingarna när nämnden tog sitt beslut.

Jag kontaktade Serviceförvaltningen 31 januari och begärde att få ta del av denna utredning. Men när jag skriver dessa rader 2 januari har jag (ännu) inte fått se denna utredning.

Minst sagt anmärkningsvärt att nämnden fattar beslut utifrån en utredning som man inte tagit del av.

Att lägga ner de öppna restaurangerna har mötts av omfattande protester i både insändare och artiklar i den lokala Eskilstuna-Kuriren:

“Längre in i restaurangen sitter Ausma Pettersson, 84, Hon bor i närheten och brukar äta här flera gånger i veckan. Det har hon gjort i tio års tid. Hon är också upprörd över beslutet.

–Är man ensam så får man inga sociala kontakter hemma. Kommunen har handlat riktigt fult. Både maten och den sociala delen är viktig för människor som blir äldre”,

säger hon till Eskilstuna-Kuriren. (se lästips)

I en insändare i Eskilstuna-Kurien skriver Maj Lundkvist, Aktiv i SKPF-pensionärerna:

“Sanningen är den, att vi enkelt uttryckt, är ganska irriterade över både behandlingen av ärendet och beslutet. Vi, som alla andra, fick informationen genom artikeln i Eskilstuna-Kuriren”.

Maj Lundkvist är också mycket kritisk till att beslutet fattades utan att i förväg samråda med Kommunala pensionärsrådet som ju är “ett samrådsorgan för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan organisationerna och kommunen för att skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Eskilstuna”, skriver hon i sin insändare. (se lästips)

I Kommunala pensionärsrådet sitter representanter för samtliga fullmäktigepartier samt företrädare för fem lokala pensionärsorganisationer samt Eskilstuna finska förening och Torshälla finska förening.

I Servicenämnden, som fattade beslutet att lägga ner de öppna restaurangerna, sitter företrädare för fem av fullmäktiges åtta partier, M (som har ordförandeposten), S, SD, KD och MP.

V, L och C saknar representation i Servicenämnden.

När beslutet fattades 8 december 2022, var det endast Tünde Simó (MP) som röstade nej och som reserverade skriftligt sig mot beslutet.

Vid möte med Servicenämnden 12 januari i år togs ett nämndinitiativ av MP – Riv upp beslutet om att stänga restaurangerna.

Det var Stefan Sjöberg (MP) som yrkade “att beslutet att avveckla de öppna restaurangerna omedelbart inhiberas i avvaktan på mer utförligt underlag och en utredning där en konsekvensbeskrivning för dem som berörs ingår”.

Detta förslag röstades ner av M, S, SD och KD.

Vid dagens fullmäktigesammanträde (2 februari) hade Maria Forsberg (V) ställt en så kallad “enkel fråga” till Jari Puustinen (M) som var ordförande i Servicenämnden då beslutet togs:

“Stämmer det att det kommunala pensionärsrådet inte tillfrågades innan man beslutade att lägga ner en för så många äldre viktig verksamhet?”

Puustinens korta svar:

“Vi har inte haft någon dialog. Så svaret är nej”.

När Maria Forsberg ställde följdfrågan varför man inte haft någon dialog med kommunala pensionärsrådet, blev Jari Puustinens svar:

“Det är alltid bra med dialog”

Tja, vad ska man svara när man inte har något vettigt svar att komma med? “Det är alltid bra med dialog”. Men i det här faller var det ju aldrig någon dialog mellan Servicenämnden och kommunala pensionärsrådet. Men det gick tydligen bra att fatta beslut ändå.

Jag lyssnade till denna korta frågestund mellan Maria Forsberg (V) och Jari Puustinen (M) via webben där man kan sitta hemma vid datorn och följa kommunfullmäktiges sammanträden.

Nu väntar jag med iver att få ta del av den utredning som påstås ha gjorts, men som inte fanns med i handlingarna då Servicenämnden tog sitt beslut.

PS. “Enkel fråga” innebär att det bara är den som ställer frågan och den som får frågan som har rätt att diskutera/debattera. Enkel fråga kan lämnas in och besvaras med kort varsel.

Alternativet hade varit att skriva en “interpellation”, som i vanliga fall besvaras månaden därpå. Alltså i mars i det här fallet. Men då har alla ledamöter rätt att lägga näsan i blöt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like