Kunder som redan har köpt någon av dessa produkter uppmanas att lämna tillbaka äggen i någon av Coops butiker och få pengarna tillbaka. Coop beklagar det inträffade.

Coop återkallar ägg – kan innehålla salmonella

Coop återkallar nu flera olika förpackningar med ägg. Anledningen är att varorna kan innehålla salmonella. Leverantören av äggen har vid en rutinkontroll upptäckt salmonella i ett av de stall där äggen har värpts.

Följande produkter med följande bäst före-datum är berörda:

  • Coop Ägg Frigående inomhus, 12-pack, storlek ML, bäst före-datum 2023-01-26, 2023-01-27, 2023-01-28.
  • Coop Ägg Frigående inomhus, 24-pack, storlek M, bäst före-datum 2023-01-26, 2023-01-27, 2023-01-28.
  • Xtra Ägg Frigående inomhus, 15-pack, storlek S, bäst före-datum 2023-01-26, 2023-01-27, 2023-01-28.

Mycket allvarligt

Coop tar händelsen på mycket stort allvar och utreder nu med leverantören hur detta har kunnat ske. Varorna kan innebära en hälsofara, men vid upphettning till 70 grader dör salmonellabakterien.

Vid återkallelsen stoppas produkten i kassan och är inte längre möjlig att köpa. Kunder som redan har köpt någon av de nämnda produkterna med aktuellt bäst före-datum uppmanas att lämna tillbaka äggen i någon av Coops butiker och få pengarna tillbaka. Coop beklagar det inträffade.

Salmonella

Salmonellabakterier lever i tarmen och sprids framför allt via livsmedel.

I Sverige är mindre än en procent av alla livsmedel och livsmedelsproducerande djur smittade med salmonella. Det skiljer sig från flera andra länder i Europa, där smittan ofta finns i exempelvis rå kyckling och ägg.

Magont, feber och diarré

Varje år drabbas omkring 3000 personer i Sverige, varav de flesta smittats utomlands. Typiska symtom är buksmärta, feber och diarré.

Det går att minska risken att insjukna genom att skölja grönsaker noggrant, ha god hygien vid matlagning samt hetta upp maten tills den blir rykande varm. Salmonellabakterier dör vid temperaturer över 70 grader.

You May Also Like