“Det som nu sker på pendeln kommer få följdverkningar inom hela branschen”

Att tågvärdar avskaffas kommer på intet vis gynna allmänheten, men – follow the money, då blir det glasklart vilka som kommer profitera. Det skriver Monica Aundotter, medlem i SEKO pendelklubben.

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen Internationalen.

*****

Det hävdas ofta att Sverige var bättre förr, men frågan är vad som egentligen åsyftas? Min farfar föddes 1903, och han var med i Ådalen när det begav sig. Svensk militär sköt ihjäl människor där, för att makten ogillade kampen för arbetares rättigheter. Här står jag nu, närmare hundra år senare, och undrar vad som hände med framstegen.

Artikelförfattaren, Monica Aundotter, i talarstolen.

Det Sverige som därefter växte fram var ett Sverige som aktivt tog ställning för rättvisa och solidaritet. Sedan, med start runt 1980-talet, började nyliberalismen gradvis få allt större fotfäste. Följdverkningarna av det visar sig tydligt i dag. De gällande ledorden är avreglering, privatisering, konkurrensutsättning, upphandling, effektivisering och framför allt: vinst.

“Vad fan får vi för skattepengarna?!!?”, gapar miljonärerna som skor sig på systemet. För 40 år sedan hade Sverige inte en enda dollarmiljardär. I dag finns det närmare 600 miljardärer i landet, vilket är fler per capita än både USA och Norge, och minst ett 20-tal av dessa är dollarmiljardärer. De är experter på skatteplanering, och tillsammans med allehanda utländska aktörer exploaterar och manipulerar de alla samhällsviktiga och kollektivt finansierade verksamheter, såsom vården, skolan och bostadsmarknaden. Klyftorna ökar och korruptionen breder ut sig som någon sorts parasitisk mögelsvamp.

234 hushåll fick precis ett elstöd på över 100 000 kr, men vår regering har sekretessbelagt deras identiteter. Kostnader för inhyrd vårdpersonal urholkar regionernas budgetar, privata aktörer utan bevisad kompetens kräver tre gånger så mycket i ersättning som ideella kvinnojourer, hemlösheten ökar och vi kan dagligen se hur mängder av människor sover på pendeltågen i brist på tak över huvudet, samt att allt från pensionärer till unga mammor med barn i förskoleåldern tvingas gräva i snuskiga papperskorgar efter pantflaskor och burkar i jakt på nödvändiga kronor. Samtidigt passar samvetslösa aktörer på att sockra priser, när folk redan går på knäna.

Kan någon nämna en enda funktion inom den offentliga sektorn som fungerar bättre efter att tidigare nämnda reformåtgärder har genomförts? Och som om inte det vore nog höjer enfaldiga politiker sina egna arvoden till löjeväckande nivåer, och ser till att bli utskrattade globalt när de tappar målföret i sina försök att rättfärdiga sitt agerande. Fast med tanke på att undersökningar har visat att det inte finns någon större korrelation mellan hög lön och hög intelligens så är det väl egentligen inte alltför förvånande.

Det mest obehagliga är dock alla dessa fascistoida lagar och lagförslag som nu ser dagens ljus, simultant med försök att underminera fackföreningsrörelsen och tysta anställda som slår larm om interna missförhållanden. Som belöning för vår ökande eftergivenhet har vi nu postutdelning varannan dag och sönderstressade arbetare generellt. I nuläget känns det inte helt verklighetsfrämmande att personalflykten på pendeln till slut kommer leda till att tågen också körs varannan dag, med politikernas goda minne. De kan ju alltid förlita sig på taxiresor och ersättning för dubbel bosättning på bekostnad av skattebetalarna, så varför ska de bry sig?

Hela den här härvan är suspekt från början till slut, och för osökt tankarna till Kjell Hultman. Minns ni honom? Han var en polis som avskedades på grund av oegentligheter, men eftersom han tydligen hade rätt profil för SL så anställde de honom som “trygghetsdirektör”, och han lanserade snabbt nolltoleransen mot klotter. Han dömdes sedermera till ett och ett halvt års fängelse efter att det uppdagats att han under ett flertal år hade tagit emot mutor och svindlat SL på tiotals miljoner kronor, genom att attestera bluffakturor från Falck Security för icke utförda klotterbekämpningsåtgärder.

Uppmärksammade ni att Irene “Nya Karolinska-jäv” Svenonius inför valet lovade att lägga en miljard på ordningsvakter för att, enligt henne, göra kollektivtrafiken “tryggare”? Och Johan Pehrson, med sina ständigt motstridiga budskap, förespråkar att staten ska finansiera ordningsvakter, och därmed även hans ägande på 10% i ett företag som erbjuder ordningsvaktstjänster.

Att tågvärdar avskaffas kommer på intet vis gynna allmänheten, men – follow the money, då blir det glasklart vilka som kommer profitera. För Kinas del är lönsamhet inte det huvudsakliga målet. De avskriver utan problem skulder till länder som de kan utnyttja vid omröstningar i olika FN-organ, och då i synnerhet Rådet för mänskliga rättigheter. Huawei förbjöds att tillhandahålla utrustning till utbyggnaden av 5G-nätet, offentligt anställda i ett flertal länder tillåts inte använda TikTok, Totalförsvarets forskningsinstitut anställer ingen som har kinesiskt ursprung – oavsett om de är födda och uppväxta i Sverige – men våra politiker ser inga problem med att MTR tar över vår infrastruktur.

Min pappa började jobba på SJ 1951, och där blev han kvar som lokförare fram till dess han gick i pension. Det var ett tryggt och trevligt jobb med bra villkor, och han avnjuter än i dag, 90 år fyllda, en behaglig tillvaro. Han och hans generation hade nog aldrig kunnat föreställa sig att så mycket skulle kunna tillåtas köras i botten, och att säkerheten, det mest fundamentala inom järnvägen, skulle tummas på i girighetens namn. Det som nu sker på pendeln kommer få följdverkningar inom hela branschen. Ensamarbetande förare riskerar att personligen åtalas och dömas för säkerhetsrelaterade incidenter, och det kommer medföra att allt fler hellre söker sig till andra yrken. Detta till trots påbörjade min 19-årige son nyligen SJ:s lokförarutbildning på min inrådan, men jag kan lova att så länge jag har något att säga till om kommer jag aldrig tillåta att han arbetar för MTR, och jag kommer aldrig rekommendera någon annan att göra det heller.

I Grekland går de nu man ur huse och kräver att regeringen ställs till svars för de säkerhetsbrister i landets järnvägsnät som har blottlagts. Miljontals fransmän strejkar och demonstrerar i protest mot enväldigt fattade regeringsbeslut, och i Storbritannien strejkar i stort sett varenda yrkeskår, inklusive järnvägsanställda, emot den förda ekonomiska politiken. Makthavarna försöker vinna den kampen genom inskränkningar i strejkrätten och mediala påverkans­kampanjer där lokförare bland andra framställs som krävande, bortskämda och överbetalda, precis som skedde här i Sverige när SAS-piloterna strejkade. Den konflikten handlade främst om att rädda tillbaka uppsagda kollegors jobb, och att förhindra användandet av inhyrd personal med sämre villkor. Detsamma gäller för oss.

Varje dag kommer det fram resenärer som vill berätta att de kommer stötta oss till 100% om vi väljer att strejka, och att de hellre ser en period av totalstopp i trafiken än den urholkning och det fullständiga kaos som nu råder. Underskatta inte era väljare politiker. Framtiden ser blek ut, med ett söndertrasat samhällskontrakt, klimatkris, marknadshyror och minimilön. Driv igenom detta och vi kommer lägga era namn och respektive partier på minnet till nästa val.
Vi är vakna; vi synar er bluff; och ni sitter inte säkert!

Monica Aundotter,
medlem i SEKO pendelklubben

Läs mer:

You May Also Like