Bild. Pete Linforth / Pixabay.

Det går inte att vänta!

Morgon 13 januari 2021. Vaknar. Slår på radion. Två nyheter är som slag i solarplexus. Vi informeras om att enbart de nya planer för utvidgad fossilbrytning som nu håller på att verkställas kommer att göra alla planer på att nå klimatmålen omöjliga. Det handlar om kolbrytning och det handlar om utvinning av olja och gas i de arktiska områdena.

Den andra nyheten handlar om att de tropiska skogarna i allt snabbare takt avverkas i 24 länder. Nu rör det sej inte lika mycket om timmerutvinning som om avverkning för att göra plats för boskapsuppfödning och palmoljeutvinning. En yta motsvarande Sveriges har försvunnit de sista 20 åren.

Vi vet alla att detta beteende är totalt destruktivt för vårt jordklot. För natur, djur och inte minst vår egen civilisation. Många pekar på att “vi” måste ändra vårt beteende. Problemet är att det inte är “vi” som begår dessa brott. Du och jag har inte beslutat om oljeutvinning i Arktis eller djungelskövling i Brasilien. Dessa brott begås av kapitalägare och deras politiska hantlangare. Att det sker trots den opinion som finns i världen visar på olika saker. En är att även om vi har politisk demokrati i meningen rösträtt och yttrandefrihet så kommer denna för oss alla destruktiva verksamhet att fortsätta så länge äganderätten över produktionen ligger i ett fåtals händer och det kapitalistiska systemet driver fram en vinstmaximering till varje pris. Det finns dom som menar att “näringslivet” nu har förstått allvaret i klimatkrisen. Ja, det finns exempel på företag som tar bra initiativ. Det handlar oftast om att dessa förändringar råkar vara vinstgivande. Men dom exemplen drunknar i det som vi hörde på radion i morse. Det finns ingen kapitalistisk väg till ett grönt samhälle.

Den socialistiska vänstern måsten nu ställa ägandet i centrum. I hela världen. Här måste det till en ändring hos vänsterpartierna.

Det har också länge funnits en “ultravänsteristisk” linje hos riktningar till vänster om den traditionella vänstern. Denna “ultravänsterism” går ut på att man inte kan kräva saker av de nuvarande staterna eftersom de är borgerliga. Att göra det vore illusionspolitik och statliga företag i det nuvarande samhället leder ingenstans menar dom. En sådan inställning leder till förlamning, passivitet och väntan på en framtida “revolution”.

Vi kan inte vänta. Vi måste kräva socialisering av de produktionsmedel som är avgörande för hela klotets och mänsklighetens framtid. Samhället måste ta över äganderätten och verksamheten bedrivas i alla människors, naturens och klotets intresse. Det handlar inte bara om att förstatliga. Det handlar om att ge de socialiserade företagen en helt ny inriktning och målsättning. Den socialistiska vänstern måste idag, redan idag, sjösätta ett sådant program för övergång till en ansvarsfull samhällsutveckling. “Ultravänsteristerna” behöver inte vara oroliga. Kapitalisterna och högern kommer att bekämpa oss med näbbar och klor.

Peter Widén

Läs mer:

You May Also Like