Min senaste kontakt med en tankesmedja är tankesmedjan Tiden som dök upp i mitt Facebookflöde 8 maj med den här lilla faktainformationen.

Några tankar om tankesmedjor

Begreppet tankesmedja hör man ofta. Nu har tankesmedjan x granskat ett samhällsproblem och lämnat en rapport om åtgärder som är nödvändiga för att komma tillrätta med problemet.

Men vad är egentligen en tankesmedja?

När jag först hörde ordet tankesmedja gick mina tankar till några djupt kunniga och lärda vetenskapsmän och filosofer som sitter försjunkna på sina kammare och grubblar över all världens problem, och som efter mycket grubblande får en in idé, en uppenbarelse, om hur problemen kan lösas.

Synonymer till tankesmedja är: think-tank (det engelska uttrycket för tankesmedja), idéfabrik, expertgrupp, hjärntrust.

Går man till Wikipedia är beskrivningen på tankesmedja:

“En tankesmedja är en mer eller mindre lös sammansatt sammanslutning av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen.

Ofta är tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening. Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina ideér och tankar till allmänheten. Jämför med lobbying.

Tankesmedja är också en vanlig beteckning på oberoende institut vars verksamhet är mer policyorienterad än renodlade forskningsinstitut. Dessa institut kan vara avsevärt större, och ha en mer vetenskapligt präglad verksamhet än de tankesmedjor som existerar i opinionsbildande syfte”.

Den äldsta och kanske mest kända svenska tankesmedjan är Timbro. Timbro grundades ursprungligen som ett bokförlag av affärsmannen Ernfrid Browaldh. Namnet Timbro kommer från initialerna på Browaldhs två barn – T som i Tore, im som i Ing-Marie och bro som i Browaldh – Timbro.

Senare donerade Browald bokförlaget till Näringslivets fond.

Timbro i sin nuvarande form som tankesmedja grundades 1978 av Sture Eskilsson och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) – numera Svenskt Näringsliv. Det är också från näringslivet som Timbro får de ekonomiska anslagen för sin verksamhet att påverka opinionen i en marknadsliberal riktning.

“Timbros främsta fokus kom att ligga på att påverka den offentliga debatten och det politiska språket”. Källa: Wikipedia.

Bland övriga tankesmedjor som hörs lite då och då i debatten är till exempel Arena som står nära LO och TCO.

Katalys som är en oberoende facklig opinionsbildare. Bakom Katalys står fem fackförbund, Byggnads, Elektrikerna, Fastighetsanställdas förbund, Målarna och Seko. Chef för Katalys är Daniel Suhonen.

Den som vill veta mera om de svenska tankesmedjorna kan gå in på:

“Svenska näringslivsintressen ligger bakom merparten av svenska tankesmedjor. Av de 17 någorlunda stora och kända idébaserade instituten är 10 associerade med företagsintressen. Finansiellt är de helt dominerande. Den ekonomiska obalansen mellan olika ideologiska intressen är stor”, står det i inledningen till granskningen från 2018.

Sverker Lindström är journalist och författare. Han har bland annat varit ombudsman på Journalistförbundet, chefredaktör för TCO-tidningen och skrivit böckerna Gränslösa kläder, Det stora sveket: Den olympiska rörelsen i diktaturens tjänst och Vem äger storföretagen?

Rolf Waltersson

You May Also Like