Foto:Rosemary Ketchum /Pexels

Den planerade Prideparaden i Belgrad hotas av högerextremister

Det är in i det sista osäkert om den sedan länge planerade Europrideparaden i Serbiens huvudstad kan hållas planenligt idag lördag 17 september.

Tidigare har tusentals ortodoxa kristna serber demonstrerat på Belgrads gator och krävt att det planerade HBTQ-evenemanget ska stoppas. Högerextremistiska homofober har också uttalat hot, och det har sagts att 5 000 poliser ska kallas in för att skydda Prideparaden.

Nu har Serbiens president Alexandar Vucic återkallat demonstrationstillståndet med hänvisning till att; “regeringen inte kan garantera säkerheten”.

Efter påtryckningar från bland HBTQ-rörelser runtom i Europa samt EU ser det nu ut som att den planerade paraden kan hållas trots allt motstånd. Serbien står ju på listan över de länder som söker medlemskap i EU. Och att förhindra en prideparad ökar inte oddsen att godkännas som EU-medlem, snarare tvärtom eftersom det skulle strida mot EU:s paragrafer om alla människors lika värde.

Men det är inte bara i Serbien som HBTQ-personer ligger risigt till och utsätts för förföljelser diskriminering.

I till exempel Polen har man inrättat så kallade “HBT-fria zoner”. Det är sedan det styrande partiet Lag och rättvisa (PiS) antog nya lagar som innebär hårdare tryck mot invandrare och vad man kallar “västerländsk HBT-ideologi”.

Sedan dess har flera polska kommuner och fyra vojvodskap utropat sig som “HBT-fria zoner”. Vojvodskap kan väl närmast jämföras med våra län. Dessa beslut om “HBT-fria zoner” är närmast att betrakta som symboliska handlingar. Men de skickar ändå en signal och att det är mer eller mindre fritt fram att på olika sätt förfölja och diskriminera homosexuella.

Här i Sverige har vi nu fått SD som andra största partiet. Eftersom det kryllar av homofober inom det partiet så finns det anledning att känna en viss oro för vad som kommer att hända även i Sverige framöver när det gäller rättigheter för HBTQ-personer.

Vi ser ju hur man i Sölvesborg, där SD är med och styr, “som en symboliskt handling” stoppat Pridflaggor på kommunens flaggstänger.

Lästips:

PS. Om man vill utropa sig som “fria zoner” skulle det vara bättre om städer och länder som “symboliska handlingar” utropade sig som “kärnvapenfria zoner”.

Rolf Waltersson

You May Also Like